Ostatnio oglądane

Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) (INV43)
115,84 PLN
-0,02%-0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaINV43

INV43 ‑ notowania

INV43
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej. Aktywna selekcja emitentów. Konserwatywne podejście do budowy portfela. Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji. Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, jednostki samorządu terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez zarządzajacego na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych ratingów za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej. Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3233%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D115,86-0,02%+0,07%
  7D115,63+0,18%-0,06%
  1M114,96+0,70%+0,11%
  3M113,83+1,73%+0,33%
  6M111,27+4,14%+1,26%
  1R107,08+8,14%+1,98%
  3L103,20+12,31%+5,97%
  YTD110,71+4,66%+1,06%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)
  9,31+8,26%
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  9,31+8,26%
  Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)
  Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)
  115,84+8,14%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
  160,05+6,57%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
  134,37+5,91%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
  130,73+5,24%