pb.pl
56,2000 zł
-2,26% -1,3000 zł
Kernel Holding SA (KER)

Informacje o spółce - KERNEL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma zajmująca się zdywersyfikowaną działalnością rolniczą w regionie Morza Czarnego. Grupa dostarcza na rynki międzynarodowe zboże oraz olej słonecznikowy produkowane na Ukrainie i w Rosji.

Dane teleadresowe

Ulica: 19 rue de Bitbourg
Kod: L-1273
Miejscowość: Luxembourg
Kraj: Polska
Telefon: +352 264491
Fax: +352 26383506
Internet: www.kernel.ua
Email: p.comrad@kernel.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kernel Holding SA
Prezes: Verevskiy Andrey
Sektor: żywność
EKD: NULL
Liczba akcji: 84 031 230
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 15 229 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: KER
ISIN: LU0327357389

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 722 555 126 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 84 031 230 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 903 278
Liczba głosów na WZA: 84 031 230 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,16%
Kapitał akcyjny: 2 218 928,64 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 903 278
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 903 278 (39,16%) 32 903 278 (39,16%) 2020-03-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisje do 31 lipca 2007 dane w USD
9 334
1 232 368,02
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25

2007-11-23
emisja Namsen Limited 6 009 000
79 683 410
2 104 120,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-03
2011-10-10
split 1:5000 2007-10-12
46 670 000
1 232 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:


emisja GPW 2007-10-12 16 671 000
63 341 000
1 672 582,42
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25

2007-11-23
emisja 2008-04-07 5 400 000
68 741 000
1 815 174,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
emisja Apalax Investments Limited 2010-05-19 483 410
73 674 410
1 945 446,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-14
2011-01-05
2011-02-18
emisja 2010-05-19 4 450 000
73 191 000
1 932 681,54
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-06-03
2010-07-12
emisja 2015-12-10 1 017 820
80 701 230
2 130 996,66
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
2017-03-02
akcje zwykłe 2015-12-10 1 240 000
81 941 230
2 163 740,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-09
akcje zwykłe 2015-12-10 2 090 000
84 031 230
2 218 928,64
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-01-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2021-01-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2020-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2020-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2018-04-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2018-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2016-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,94 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,94 zł
2015-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Verevskiy Andrey Prezes Zarządu / Przewodniczący Rady Dyrektorów 2011-12-02 -
Kovalchuk Yuriy Członek Zarządu 2011-12-07 -
Usachova Anastasia Członek Zarządu / dyrekto finansowy 2012-05-31 -
Lukyanenko Viktoria Członek Zarządu / dyrektor ds. prawnych 2012-05-31 -
Osypov Ievgen Członek Zarządu / Dyrektor Działu Rolnictwa 2013-05-17 -
Danilchuk Andrzej Członek Zarządu 2015-10-15 -
Shibaev Sergei Członek Zarządu 2015-12-15 -
Bachich Nathalie Członek Zarządu 2016-12-12 -
Lytvynskyi Kostiantyn Dyrektor 2011-12-07 -
Khvostova Natalia Dyrektor / dyrektor ds. zasobów ludzkich 2012-05-31 -
Pugach Yuriy Dyrektor / Dyrektor Działu Przetwórstwa 2012-05-31 -
Litvinskaya Lesya Dyrektor / Dyrektor Działu Przeładunku 2012-05-31 -
Tkachenko Oleg Dyrektor / Dyrektor Departamentu Admistracyjnego 2012-05-31 -
Litvinskyi Konstantin Dyrektor / Członek Rady dyrektor ds. operacyjnych 2012-05-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych