pb.pl
39,9000 zł
-0,99% -0,4000 zł
Kernel Holding SA (KER)

Wyniki finansowe - KERNEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 934 448 845 838 1 016 451 1 046 811
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 39 842 82 490 79 416 78 993
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -1 425 61 685 51 744 -34 539
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -426 59 443 40 981 -24 875
Amortyzacja (tys. euro) 20 497 24 049 29 875 24 924
EBITDA (tys. euro) 60 339 106 539 109 291 103 917
Aktywa (tys. euro) 2 463 600 3 096 952 3 631 085 3 346 975
Kapitał własny (tys. euro)* 1 350 946 1 482 883 1 501 456 1 418 979
Liczba akcji (tys. szt.) 81 941,230 81 941,230 84 031,230 84 031,230
Zysk na akcję (euro) -0,005 0,725 0,488 -0,296
Wartość księgowa na akcję (euro) 16,487 18,097 17,868 16,886
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej