50,1000 zł
-1,57% -0,8000 zł
Kernel Holding SA (KER)

Wyniki finansowe - KERNEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 182 923 940 261 1 326 745 1 729 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 96 377 265 977 236 899 83 929
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 65 935 236 171 184 830 54 514
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 42 316 204 052 127 876 15 831
Amortyzacja (tys. euro) 26 894 23 978 31 717 27 490
EBITDA (tys. euro) 123 271 289 955 268 616 111 419
Aktywa (tys. euro) 3 164 703 3 500 188 3 827 081 3 941 552
Kapitał własny (tys. euro)* 1 492 667 1 635 885 1 713 206 1 730 261
Liczba akcji (tys. szt.) 84 031,230 84 031,230 84 031,230 84 031,230
Zysk na akcję (euro) 0,504 2,428 1,522 0,188
Wartość księgowa na akcję (euro) 17,763 19,468 20,388 20,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej