Ostatnio oglądane

Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) (MIL29_E)
52,55 EUR
+1,47%0,76 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaMIL29_E

MIL29_E ‑ notowania

MIL29_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6990%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D51,79+1,47%+0,41%
  7D51,82+1,41%+0,10%
  1M51,37+2,26%+3,36%
  3M50,51+3,92%+4,46%
  6M46,22+16,06%+9,01%
  1R42,28+24,44%+11,23%
  3L44,13+18,62%+17,46%
  YTD46,14+13,28%+3,90%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  19,45+25,56%
  Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)
  52,55+24,44%
  Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)
  56,47+24,08%
  PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
  15,21+14,88%
  UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)
  UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)
  25,23+11,84%