43,5500 zł
-0,34% -0,1500 zł
Astarta Holding NV (AST)

Informacje o spółce - ASTARTA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Ukraiński holding rolno-przemysłowy, jeden z liderów tamtejszego sektora cukrowniczego. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i sprzedaży cukru produkowanego z buraka cukrowego oraz na produkcji i sprzedaży zbóż. Grupa produkuje także biogaz w procesie fermentacji miazgi buraków cukrowych.

Dane teleadresowe

Ulica: Jan van Goyenkade 8
Kod: 1075HP
Miejscowość: Amsterdam, Holandia
Kraj: Zagranica
Telefon: +31 0206731090
Fax: +31 0206730342
Internet: www.astartaholding.com
Email: IR@astartakiev.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Astarta Holding NV
Prezes: Ivanchyk Viktor
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 25 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 5 027 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: AST
ISIN: NL0000686509

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 088 750 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 710 537
Liczba głosów na WZA: 25 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,85%
Kapitał akcyjny: 250 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 710 537
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,10%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,15%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ivanchyk Viktor przez Albacon Ventures Ltd. 10 000 000 (40,00%) 10 000 000 (41,00%) 2021-04-16 -
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7 002 259 (28,01%) 7 002 259 (28,71%) 2017-05-12 OVO,
Korotkow Valeri przez Aluxes Holding Ltd., Cypr; NWZ 4 449 383 (17,80%) 4 449 383 (18,23%) 2017-03-17 -
Kopernik Global Investors LLC 1 258 895 (5,04%) 1 258 895 (5,16%) 2019-02-14 -
Astarta Holding NV 609 137 (2,44%) 609 137 (0,00%) 2021-11-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 6 000 000
60 000,00
0,01 0,01 6 000 000
60 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-09
seria B 2006-07-10 14 000 000
0,01 20 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-17
seria C 2006-07-10 5 000 000
95 000 000,00
0,01 19,00 25 000 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-17
2006-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,24 zł
2021-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,24 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ivanchyk Viktor Prezes Zarządu 2011-10-18 -
Gladky Viktor Wiceprezes Zarządu 2014-06-18 -
van Campen, Marcus Dyrektor / Wykonawczy B 2006-08-04 GPRE - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dahl Howard Członek RN 2017-03-17 -