45,1000 zł
1,35% 0,6000 zł
Astarta Holding NV (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 145 633 81 947 161 230 163 036
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 17 952 7 684 93 304 20 417
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 948 4 271 87 502 14 026
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 330 3 630 85 869 12 696
Amortyzacja (tys.) 12 013 11 733 12 091 13 273
EBITDA (tys.) 29 965 19 417 105 395 33 690
Aktywa (tys.) 511 356 524 277 648 406 665 315
Kapitał własny (tys.)* 337 326 362 328 442 635 474 658
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,533 0,145 3,435 0,508
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,493 14,493 17,705 18,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej