29,0000 zł
-1,53% -0,4500 zł
ASTARTA HOLDING PLC (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 177 368 163 142 155 920 120 556
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 064 25 923 47 192 6 791
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 877 19 563 42 166 1 395
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 094 16 128 38 597 1 242
Amortyzacja (tys.) 9 905 11 982 12 152 12 592
EBITDA (tys.) 23 969 37 905 59 344 19 383
Aktywa (tys.) 707 593 689 034 703 498 750 116
Kapitał własny (tys.)* 489 239 494 844 518 322 539 043
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,645 1,544 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,570 19,794 20,733 21,562
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej