pb.pl
11,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Astarta Holding NV (AST)

Wyniki finansowe - ASTARTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 104 446 121 939 152 473 83 224
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -25 997 1 129 36 865 -32 403
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -32 112 -4 920 34 815 -28 121
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -35 660 -4 433 34 704 -25 962
Amortyzacja (tys. euro) 10 794 12 478 13 146 14 323
EBITDA (tys. euro) -15 203 13 607 50 011 -18 080
Aktywa (tys. euro) 719 296 736 097 748 442 772 031
Kapitał własny (tys. euro)* 362 969 372 181 417 190 440 039
Liczba akcji (tys. szt.) 25 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000
Zysk na akcję (euro) -1,426 -0,177 1,388 -1,038
Wartość księgowa na akcję (euro) 14,519 14,887 16,688 17,602
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej