Ostatnio oglądane

Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ (NOB24)
1 093,67 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaNOB24

NOB24 ‑ notowania

NOB24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Polityka inwestycyjna funduszu zakłada zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji na akcjach oraz instrumentach pochodnych w zależności od oczekiwanego kierunku ruchu cen instrumentu bazowego. Realizacja polityki inwestycyjnej może wymagać koncentracji lokat w wybranych sektorach gospodarki, branżach, a także na wybranych rynkach.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6076%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 093,670,00%+0,02%
  7D1 093,670,00%-0,35%
  1M1 091,74+0,18%-0,33%
  3M1 083,45+0,94%-1,52%
  6M1 074,30+1,80%-1,54%
  1R1 062,64+2,92%+0,08%
  3L1 210,60-9,66%-6,51%
  YTD1 074,30+1,80%-1,64%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  1 397,22+6,36%
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  102,14+5,11%
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  1 093,67+2,92%
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  61,32-11,78%