Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

NOB24

Wartość jednostki: 1 075,72 zł
Aktywa: 4 575 036,05 zł
Max 1R: 1 075,72 zł
Min 1R: 1 055,16 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Towarzystwo: Noble Funds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
1D 1075,72 0,00% 0,02%
7D 1075,72 0,00% -0,35%
1M 1074,30 0,13% -0,28%
3M 1062,93 1,20% -0,04%
6M 1061,53 1,34% 0,22%
1R 1055,61 1,91% -0,17%
3L 1200,90 -10,42% -5,41%
YTD 1074,30 0,13% -0,84%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu konserwatywne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1363,52 zł 8,50%
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1075,72 zł 1,91%
Lumen Obligacji Plus FIZ 103,78 zł -0,58%
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN 70,51 zł -10,43%