Eques Akumulacji Majątku FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PLJ34

Wartość jednostki: 1 256,75 zł
Aktywa: 15 385 153,05 zł
Max 1R: 1 256,75 zł
Min 1R: 1 187,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie z ochroną kapitału
Towarzystwo: Eques Investment TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału
1D 1256,75 0,00% -0,05%
7D 1256,75 0,00% 0,06%
1M 1229,86 2,19% 0,55%
3M 1196,85 5,00% 2,33%
6M 1204,47 4,34% 1,68%
1R 1212,77 3,63% 0,43%
3L 1128,99 11,32% 2,41%
YTD 1229,86 2,19% 0,84%

Najlepsze fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału