Ostatnio oglądane

Eques Akumulacji Majątku FIZ (PLJ34)
1 390,67 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaPLJ34

PLJ34 ‑ notowania

PLJ34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w obligacje skarbowe. Może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,4702%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 390,670,00%+0,02%
  7D1 390,670,00%-0,35%
  1M1 376,07+1,06%-0,57%
  3M1 371,00+1,43%-1,93%
  6M1 338,48+3,90%-0,49%
  1R1 289,21+7,87%0,00%
  3L1 254,68+10,84%-6,48%
  YTD1 352,67+2,81%-1,73%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  Eques Akumulacji Majątku FIZ
  1 390,67+7,87%
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  Lumen Obligacji Plus FIZ
  101,33+3,56%
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  1 091,74+3,19%
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  Lumen Stabilny Dochód FIZ AN
  61,56-12,98%