Ostatnio oglądane

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) (PCS43)
13,87 PLN
+0.36%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-17)
Dodaj do portfelaPCS43

PCS43 ‑ notowania

PCS43
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark20% WIG20TR + 20% MSCI World USD + 60% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 80% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,3102%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D13,82+0,36%+0,20%
  7D13,92-0,36%-0,86%
  1M13,82+0,36%-0,36%
  3M13,52+2,82%+1,19%
  6M12,74+6,94%+4,22%
  1R12,19+13,69%+6,79%
  3L13,07+5,80%+3,03%
  YTD13,61+1,31%-0,07%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  139,73+27,72%
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  130,22+25,79%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,10+21,79%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,10+21,79%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,43+21,74%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,43+21,74%
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  119,48+21,66%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  16,21+17,04%