Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO66_U

Wartość jednostki: 2,90 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 2,90 $
Min 1R: 2,74 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)
1D 2,90 0,00% -0,07%
7D 2,90 0,00% -0,38%
1M 2,83 2,47% -0,32%
3M 2,86 1,40% -1,76%
6M 2,81 3,20% 1,68%
1R 2,74 5,45% 3,53%
3L 2,91 -0,34% -9,75%
YTD 2,75 5,84% -0,28%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne pozostałe (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,90 $ 5,45%