pb.pl
160,2000 zł
1,39% 2,2000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Informacje o spółce - AMICA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest największym polskim producent sprzętu gospodarstwa domowego. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się najnowszą technologią i nowoczesnym designem. Ponad 70 procent przychodów firma realizuje na ponad 40 rynkach zagranicznych. W portfolio znajdują się także zagraniczne marki Gram i Hansa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mickiewicza 52
Kod: 64-510
Miejscowość: Wronki
Kraj: Polska
Telefon: +48 67 2546111
Fax: +48 67 2540320
Internet: www.amica.pl
Email: relacje@amica.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Amica SA
Prezes: Rutkowski Jacek
Sektor: sprzęt elektryczny i elektroniczny
EKD: produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Liczba akcji: 7 775 273
Zatrudnienie:
  • 2 290 (2018r.) - spółka
  • 3 020 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 7630003498
KRS: 0000017514
EKD: 27,51
Ticker GPW: AMC
ISIN: PLAMICA00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 244 043 680 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 7 775 273 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 156 996
Liczba głosów na WZA: 10 492 951 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,32%
Kapitał akcyjny: 15 550 546,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 872 767
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Holding Wronki SA SA-QSr4 2017 2 715 771 (34,93%) 5 431 542 (52,45%) 2018-03-01 -
NN OFE portfel 1 005 407 (12,93%) 1 005 407 (9,58%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, KTY, PRT,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 714 000 (9,18%) 714 000 (6,80%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, PHN, DVL, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, AML, CCC, APT, WPL, ARH, MIL, KTY,
Amica SA 137 803 (1,77%) 137 803 (1,33%) 2012-02-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A I - przekształcenie Fabryka Kuchni sp. o.o. w SA 1996-10-18 5 825 000
11 650 000,00
2,00 2,00 5 825 000
11 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1996-11-04
2004-07-15
seria B II - wybrani inwestorzy 1996-12-11 728 000
18 564 000,00
2,00 25,50 6 553 000
13 106 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-02-03
1997-09-08
seria B III - subskrypcja publiczna 1996-12-11 2 184 500
109 225 000,00
2,00 50,00 8 737 500
17 475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-23
1997-07-04
1997-09-08
umorzenie akcji seria B, zmienione uchwałą WZA z 26.05.2010 2010-02-16 -962 227
0,00
2,00 0,00 7 775 273
15 550 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-19
połączenie z Sidegrove Holdings Limited bez podwyższania kapitału 2011-12-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Amica Wronki SA na Amica SA 2016-06-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2020-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2019-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2019-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2018-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2017-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2016-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2015-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2014-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2013-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,58 zł
2013-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,58 zł
2011-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2011-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2002-09-27 Asymilacja po konwersji
2000-08-28 Asymilacja po konwersji
2000-05-24 Asymilacja po konwersji

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rutkowski Jacek Prezes Zarządu 2003-05-22 -
Bilik Marcin Wiceprezes Zarządu 2011-03-31 -
Jankowska-Brzóska Alina Wiceprezes Zarządu 2016-06-01 -
Stobiński Robert Członek Zarządu 2019-05-21 -
Sroka Błażej Członek Zarządu 2019-05-21 -
Rakowski Michał Członek Zarządu 2019-05-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rynarzewski Tomasz Przewodniczący RN 2002-11-27 -
Małyska Paweł Wiceprzewodniczący RN 2019-05-21 DEVELIA - Członek RN
ALUMETAL - Członek RN
ATENDE - Członek RN
Wyrzykowski Paweł Członek RN 2016-06-01 -
Rutkowski Piotr Członek RN 2016-06-01 -
Konopacki Andrzej Członek RN 2017-10-20 -
Marzoch Jacek Członek RN 2019-05-21 -