129,2000 zł
-1,82% -2,4000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Wyniki finansowe - AMICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 868 000 935 300 797 100 773 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 78 300 63 700 45 400 29 500
Zysk (strata) brutto (tys.) 73 900 63 300 45 200 29 700
Zysk (strata) netto (tys.)* 62 500 48 500 34 300 21 100
Amortyzacja (tys.) 14 900 15 100 15 900 16 500
EBITDA (tys.) 93 200 78 800 61 300 46 000
Aktywa (tys.) 2 161 700 2 191 700 2 258 300 2 221 600
Kapitał własny (tys.)* 1 009 100 1 066 000 1 124 200 1 092 200
Liczba akcji (tys. szt.) 7 775,273 7 775,273 7 775,273 7 775,273
Zysk na akcję (zł) 8,038 6,238 4,411 2,714
Wartość księgowa na akcję (zł) 129,783 137,101 144,587 140,471
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej