pb.pl
160,2000 zł
1,39% 2,2000 zł
Amica Wronki SA (AMC)

Wyniki finansowe - AMICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 701 841 807 541 834 272 686 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 409 47 509 58 422 28 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 161 41 010 50 756 22 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 750 32 500 38 787 16 300
Amortyzacja (tys. zł) 13 466 14 150 14 779 13 300
EBITDA (tys. zł) 44 875 61 659 73 201 41 800
Aktywa (tys. zł) 1 885 884 2 039 638 1 933 787 1 900 800
Kapitał własny (tys. zł)* 845 689 886 549 920 232 947 600
Liczba akcji (tys. szt.) 7 775,273 7 775,273 7 775,273 7 775,273
Zysk na akcję (zł) 3,183 4,180 4,989 2,096
Wartość księgowa na akcję (zł) 108,766 114,022 118,354 121,874
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej