28,9000 zł
1,40% 0,4000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Informacje o spółce - ARCHICOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zakres działalności spółki obejmuje planowanie, projektowanie oraz realizację całych osiedli mieszkaniowych z naciskiem na dobór lokalizacji oraz rozplanowanie przestrzenne. Grupa jako deweloper realizuje projekty mieszkaniowe i biurowe

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Powstańców Śląskich 9
Kod: 53-332
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7858800
Fax: +48 71 7858801
Internet: www.archicom.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Archicom Spółka Akcyjna
Prezes: Olbryk Waldemar
Sektor:
EKD: działalność deweloperska i architektoniczna
Liczba akcji: 58 496 043
Zatrudnienie:
  • 104 (2022r.) - spółka
  • 194 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8982100870
KRS: 0000555355
EKD: 7010Z
Ticker GPW: ARH
ISIN: PLARHCM00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 690 535 642,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 58 496 043 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 944 745
Liczba głosów na WZA: 64 703 545 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,24%
Kapitał akcyjny: 584 960 430,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 152 247
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,76%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Echo Investment SA bezpośrednio, poprzez DKR Echo Invest SA i DKR Echo Investment sp. z o.o., wraz z WING International Zrt. 43 307 601 (74,03%) 49 515 103 (76,52%) 2023-10-26 -
Allianz Polska OFE 3 637 144 (6,21%) 3 637 144 (5,62%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, CAR, PEP, CRI, AMC, DVL, WPL, APT, BFT, DOM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o w SA 2014-10-24 131 200
10,00 131 200
1 312 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-05
2016-05-09
seia B - subskrypcja prywatna 2015-06-01 17 009 323
10,00 17 140 523
171 405 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2015-06-24 -1 000
10,00 17 139 523
171 395 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 1 460 175
10,00 18 599 698
185 996 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 21 807
10,00 18 621 505
186 215 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-07-02 1 000
10,00 18 622 505
186 225 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
podział akcji serii B seria B1 - 6207502, seria B2 - 10801821 2015-09-01
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-09
seria E - subskrypcja otwarta 2015-09-02 4 655 626
72 162 203,00
10,00 15,50 23 278 131
232 781 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-02-29
2016-04-11
2016-05-09
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-13 2 327 813
36 081 101,50
10,00 15,50 25 605 944
256 059 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-30
2018-02-21
seria G - subskrypcja prywatna 2018-05-30 136 354
1 363 540,00
10,00 10,00 25 742 298
257 422 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-25 -71 955
10,00 25 670 343
256 703 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2020-06-25
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C1-C5 - subskrypcja prywatna 2023-07-27 22 825 700
829 485 938,00
10,00 36,34 48 496 043
484 960 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-17
seria D - subskrypcja prywatna 2023-09-25 3 892 568
85 636 496,00
10,00 22,00 52 388 611
523 886 110,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-04
seria E - subskrypcja prywatna akcje zwykłe imienne 2023-09-25 6 107 432
134 363 504,00
10,00 22,00 58 496 043
584 960 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-10-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-01-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2024-01-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2023-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2023-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2022-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2022-12-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2022-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2022-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2021-11-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2021-11-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2021-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2021-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2020-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,53 zł
2020-11-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,53 zł
2019-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2019-10-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2019-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2017-12-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2017-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Olbryk Waldemar Prezes Zarządu 2021-04-01 -
Skowrońska Domańska, Agata Wiceprezes Zarządu 2023-09-15 -
Zboch Rafał Członek Zarządu 2021-06-21 -
Wrona Dawid Członek Zarządu 2022-11-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lindberg Nicklas Przewodniczący RN 2021-04-14 ECHO - Prezes Zarządu
Płochocki Konrad Wiceprzewodniczący RN 2016-02-29 -
Gabryjelski Marek Wiceprzewodniczący RN 2017-01-10 ELEKTROT - Członek RN
Turek Małgorzata Członek RN 2021-04-14 ECHO - Członek Zarządu
Drozd Maciej Członek RN 2021-04-14 ECHO - Wiceprezes Zarządu
Saas Bence Członek RN 2023-07-27 -
Kocsis Peter Członek RN 2023-07-27 ECHO - Członek RN