19,0000 zł
-0,52% -0,1000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Wyniki finansowe - ARCHICOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 273 280 85 281 76 094 117 672
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 56 298 9 534 12 129 29 917
Zysk (strata) brutto (tys.) 52 018 7 673 13 577 30 354
Zysk (strata) netto (tys.)* 40 605 5 090 2 785 24 764
Amortyzacja (tys.) 744 711 684 657
EBITDA (tys.) 57 042 10 245 12 813 30 574
Aktywa (tys.) 1 460 027 1 494 946 1 433 229 1 471 102
Kapitał własny (tys.)* 581 386 586 476 558 970 583 734
Liczba akcji (tys. szt.) 25 670,343 25 670,343 25 670,343 25 670,343
Zysk na akcję (zł) 1,582 0,198 0,108 0,965
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,648 22,846 21,775 22,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej