28,9000 zł
1,40% 0,4000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Wyniki finansowe - ARCHICOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 120 655 83 150 136 257 97 039
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 25 900 19 014 44 120 19 692
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 214 20 034 44 877 17 276
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 220 17 237 38 358 19 900
Amortyzacja (tys.) 799 816 590 1 206
EBITDA (tys.) 26 699 19 830 44 710 20 898
Aktywa (tys.) 1 326 943 1 430 943 1 449 080 2 529 492
Kapitał własny (tys.)* 731 697 748 934 733 604 898 582
Liczba akcji (tys. szt.) 25 670,343 25 670,343 25 670,343 48 496,043
Zysk na akcję (zł) 0,671 0,671 1,494 0,410
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,504 29,175 28,578 18,529
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej