47,7000 zł
2,36% 1,1000 zł
Asseco South Eastern Europe SA (ASE)

Informacje o spółce - ASSECOSEE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług IT. Firma powstała w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy i rozwiązań największych firm z branży w południowo-wschodnim regionie Europy oraz w Turcji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Olchowa 14
Kod: 35-322
Miejscowość: Rzeszów
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5748630
Fax: +48 22 5748690
Internet: see.asseco.com
Email: office@asseco-see.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Asseco South Eastern Europe SA
Prezes: Jeleński Piotr
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 51 894 251
Zatrudnienie:
  • 29 (2019r.) - spółka
  • 2 675 (2019r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8133513607
KRS: 0000284571
EKD: 6201Z
Ticker GPW: ASE
ISIN: PLASSEE00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 475 355 772,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 51 894 251 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 017 341
Liczba głosów na WZA: 51 894 251 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,40%
Kapitał akcyjny: 518 942 510,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 017 341
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco International a.s. 26 407 081 (50,89%) 26 407 081 (50,89%) 2021-09-23 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 610 260 (18,51%) 9 610 260 (18,51%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, DVL, KTY, AML, ING, BFT, APT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-05
seria N - subskrypcja prywatna 1 078 909
10,00 48 037 450
480 374 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-01
2010-01-12
seria P - subskrypcja prywatna 1 524 269
10,00 49 561 719
495 617 190,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-22
podwyższenie kapitału seria T 902 119
10,00 51 894 251
518 942 510,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-28
2011-08-11
podwyższenie kapitału seria S i R 1 430 413
10,00 50 992 132
509 921 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-08
2010-12-15
seria B - subskrypcja prywatna 2008-02-01 5 000 000
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-11
zmiana firmy z Asseco Adria SA na Asseco South Eastern Europe SA 2008-02-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-11
połączenie z Asseco Romania SA bez podwyższania kapitału 2008-04-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-08
scalenie akcji 100:1 seria A-C zasymilowane w serię D 2008-06-25
10,00 25 770 009
257 700 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2008-09-05
2009-10-28
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-25 2 567 000 900
0,10 2 577 000 900
257 700 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-28
seria K - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 4 590 470
45 904 700,00
10,00 10,00 40 047 661
400 476 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria J - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 1 714 209
17 142 090,00
10,00 10,00 35 457 191
354 571 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria I - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 1 770 609
17 706 090,00
10,00 10,00 33 742 982
337 429 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria H - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 1 062 030
10 620 300,00
10,00 10,00 31 972 373
319 723 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria G - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 2 708 378
27 083 780,00
10,00 10,00 30 910 343
309 103 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria F - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 1 475 509
14 755 090,00
10,00 10,00 28 201 965
282 019 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria E - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 09.01.2009 2008-08-28 956 447
9 564 470,00
10,00 10,00 26 726 456
267 264 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-16
2009-10-28
seria L - subskrypcja prywatna 2009-02-18 2 100 000
29 400 000,00
10,00 14,00 42 147 661
421 476 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-07-24
2009-10-28
seria M - subskrypcja prywatna Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2009-09-16 4 810 880
62 012 243,20
10,00 12,89 46 958 541
469 585 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22

2009-10-28
połączenie z ITD Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-05-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2020-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2019-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2019-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2013-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,81 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,81 zł
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2011-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2010-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jeleński Piotr Prezes Zarządu 2007-04-10 -
Mališ Miljan Członek Zarządu 2008-07-03 -
Nitka Michał Członek Zarządu 2021-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klein Jozef Przewodniczący RN 2017-03-31 ASSECOSL - Prezes Zarządu
Góral Adam Wiceprzewodniczący RN 2007-04-10 ASSECOP - Prezes Zarządu
ASSECOSL - Przewodniczący RN
ASSECOBS - Wiceprzewodniczący RN
Duch Jacek Członek RN 2010-04-27 ASSECOP - Przewodniczący RN
R22 - Przewodniczący RN
Kucharski Artur Członek RN 2016-03-31 ALIOR - Członek RN
BUDIMEX - Członek RN
Pawłowicz Adam Członek RN 2017-10-18 -