pb.pl
27,0000 zł
-0,74% -0,2000 zł
Asseco South Eastern Europe SA (ASE)

Wyniki finansowe - ASSECOSEE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 178 816 198 158 228 802 275 560
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 219 22 564 29 894 36 524
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 472 24 443 29 405 35 110
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 025 17 785 25 249 28 930
Amortyzacja (tys. zł) 14 782 16 094 17 748 17 063
EBITDA (tys. zł) 36 001 38 658 47 642 53 587
Aktywa (tys. zł) 1 068 097 1 117 466 1 223 860 1 249 767
Kapitał własny (tys. zł)* 767 104 755 163 804 606 798 152
Liczba akcji (tys. szt.) 51 894,251 51 894,251 51 894,251 51 894,251
Zysk na akcję (zł) 0,347 0,343 0,487 0,557
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,782 14,552 15,505 15,380
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej