29,0000 zł
-8,81% -2,8000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Informacje o spółce - BIOPLANET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Sprzedaje własne produkty, a także jest dystrybutorem produktów bio wielu uznanych marek. Szczególnie ważną rolę w ofercie odgrywają produkty świeże – nabiał, świeże warzywa i owoce oraz wędliny i mięso bio. Spółka rozwija także dział konfekcjonowania usługowego żywności ekologicznej (private labels).

Dane teleadresowe

Ulica: Wilkowa Wieś 7
Kod: 05-084
Miejscowość: Wilkowa Wieś
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7256805
Fax: +48 22 7256806
Internet: www.bioplanet.pl
Email: info@bioplanet.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bio Planet SA
Prezes: Strużyna Sylwester
Sektor: artykuły codziennego użytku
EKD: sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Liczba akcji: 2 800 000
Zatrudnienie:
  • 235 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Capital Audyt sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5862160738
KRS: 0000513365
EKD: 4633Z
Ticker GPW: BIP
ISIN: PLBIOPL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 81 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 800 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 396 354
Liczba głosów na WZA: 2 800 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,58%
Kapitał akcyjny: 2 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 396 354
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Porozumienie akcjonariuszy Bio Planet SA Barbara, Konstancja i Sylwester Strużyna, Grzegorz, Maciej, Michał Mulik, Barbara Kurman-Mulik i Arkadiusz Kordala 1 494 354 (53,37%) 1 494 354 (53,37%) 2021-09-09 -
Organic Farma Zdrowia SA 702 000 (25,07%) 702 000 (25,07%) 2015-03-16 -
Ziemiańczyk, Mariusz Krzysztof 200 000 (7,14%) 200 000 (7,14%) 2014-12-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 1 993 000
1 993 000,00
1,00 1,00 1 993 000
1 993 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-12
seria B - subskrypcja prywatna 2014-09-23 507 000
1,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
seria C - subskrypcja prywatna 2014-09-23 300 000
1,00 2 800 000
2 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-16
2015-01-21
seria D 2021-06-22 200 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2020-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2020-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2019-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Strużyna Sylwester Prezes Zarządu 2006-12-01 -
Mulik Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2007-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chłoń Sławomir Przewodniczący RN 2015-03-20 ORGANICA - Prezes Zarządu
Mulik Michał Członek RN 2015-03-20 -
Grabowiec Stanisław Członek RN 2016-09-30 -
Mulik Maciej Członek RN 2017-05-09 -
Nowakowski Paweł Członek RN 2021-06-22 -
Waśniewski Jacek Członek RN 2021-06-22 -