30,0000 zł
-1,32% -0,4000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Wyniki finansowe - BIOPLANET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 620 44 489 53 996 58 949
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 668 1 024 889 3 912
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 692 870 659 3 613
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 435 508 845 2 863
Amortyzacja (tys. zł) 314 321 320 336
EBITDA (tys. zł) 1 982 1 345 1 209 4 248
Aktywa (tys. zł) 59 912 63 586 67 269 79 323
Kapitał własny (tys. zł)* 16 257 15 841 16 686 19 549
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,513 0,181 0,302 1,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,806 5,658 5,959 6,982
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej