3,6200 zł
-0,14% -0,0050 zł
BIOTON SA (BIO)

Informacje o spółce - BIOTON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych (rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki). Spółka zamierza umocnić swoją pozycję na globalnym rynku insuliny oraz aktywnie prowadzić badania, aby wprowadzać na rynek innowacyjne leki (w tym biotechnologiczne) oraz chce rozszerzać portfel leków odtwórczych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Starościńska 5
Kod: 02-516
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7214000
Fax: +48 22 7211333
Internet: www.bioton.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bioton Spółka Akcyjna
Prezes: Launders Jeremy
Sektor: produkcja leków
EKD: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Liczba akcji: 85 864 200
Zatrudnienie:
  • 311 (2022r.) - spółka
  • 358 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o.
NIP: 5210082573
KRS: 0000214072
EKD: 24,41
Ticker GPW: BIO
ISIN: PLBIOTN00029

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 310 828 404 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 85 864 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 253 192
Liczba głosów na WZA: 85 864 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,67%
Kapitał akcyjny: 1 717 284 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 253 192
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd poprzez Dongren Singapore PTE Ltd i Perfect Trend Venture Limited 27 175 708 (31,64%) 27 175 708 (31,64%) 2019-10-29 -
Troqueera Enterprises Ltd. 8 480 570 (9,87%) 8 480 570 (9,87%) 2014-02-13 -
Basolma Holding Ltd. 6 151 852 (7,16%) 6 151 852 (7,16%) 2022-04-29 -
Ais Investment 2 sp. z o.o. 5 151 852 (6,00%) 5 151 852 (6,00%) 2015-07-21 -
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. i UniApek SA 4 293 210 (5,00%) 4 293 210 (5,00%) 2019-10-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 284 474 459
0,20 6 025 305 201
1 205 061 040,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
2011-11-23
seria I - za akcje BioPartners Holding AG 81 489 729
183 351 890,25
0,20 2,25 2 721 902 805
544 380 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 165 679 888
0,20 8 586 416 312
1 717 283 262,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AA 33 951 250
0,20 8 420 736 424
1 684 147 284,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 1 084 320 112
0,20 8 386 785 174
1 677 357 034,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-11
seria F - Prokom Investments 8 500 000
1,00 188 600 934
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
2006-06-06
2006-06-29
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 516 057 736
0,20 7 302 465 062
1 460 493 012,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-29
2012-05-23
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 63 291 139
0,20 6 786 407 326
1 357 281 465,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 94 614 264
18 922 852,80
0,20 0,20 6 723 116 187
1 344 623 237,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-06
2012-01-25
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 603 196 722
0,20 6 628 501 923
1 325 700 384,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria K - Marvel Bioscience Ltd. za 50 proc. udziałów w Nong Investment Ltd 32 619 428
34 250 399,40
0,20 1,05 3 026 712 233
605 342 446,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-06-30 95 015 500
95 015 500,00
1,00 1,00 95 015 500
95 015 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-02
2005-03-31
seria B - subskrypcja prywatna 2004-08-06 66 766 497
66 766 497,00
1,00 1,00 161 781 997
161 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-17
2006-02-15
seria C - subskrypcja publiczna 2004-09-21 16 000 000
44 000 000,00
1,00 2,75 177 781 997
177 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2005-03-17
2005-03-31
seria D - akcjonariusze Scitech Genetics kapitał docelowy 2005-11-28 298 358
2 873 187,54
1,00 9,63 178 080 355
178 080 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-21
2006-03-28
2006-06-02
seria E - Prokom Investments kapitał docelowy 2006-01-05 2 020 579
20 205 790,00
1,00 10,00 180 100 934
180 100 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-26
2006-04-19
2006-06-02
split 1:5 2006-05-26
0,20 943 004 670
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-13
2006-06-20
seria G - prawo poboru 5:9 2006-05-26 1 697 408 406
356 455 765,26
0,20 0,21 2 640 413 076
528 082 615,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-07
2006-08-16
2006-08-30
seria H - oferta menedżerska 2006-06-30 39 606 195
7 921 239,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - inwestorzy kwalifikowani 2007-12-17 272 190 000
244 971 000,00
0,20 0,90 2 994 092 805
598 818 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-11
seria L - Amestor Ltd. zakup Tricel S.A. 2008-02-29 33 082 033
35 066 954,98
0,20 1,06 3 059 794 266
611 958 853,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria P za warranty subskrypcyjne; pracownicy spółki 2009-04-06 6 000 000
1 200 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O za warranty subskrypcyjne, członkowie zarządu Bioton SA 2009-04-06 132 400 000
26 480 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N za warranty subskrypcyjne 2009-04-06 483 206 610
96 641 322,00
0,20 0,20 3 843 000 876
768 600 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06

2009-05-04
seria M - subskrypcja prywatna 2009-04-06 300 000 000
60 000 000,00
0,20 0,20 3 359 794 266
671 958 853,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-04-28
2009-05-04
seria S - Chione Limited kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 134 870 120
0,20 4 445 376 196
889 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria R - subskrypcja prywatna kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 467 505 200
0,20 4 310 506 076
862 101 215,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria T - Ryszard Krauze kapitał decelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-06-30 250 000 000
50 000 000,00
0,20 0,20 4 695 376 196
939 075 239,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-03
2009-09-15
2009-11-03
seria U za warranty subskrypcyjne 2009-10-16 595 000 000
119 000 000,00
0,20 0,20 5 290 376 196
1 058 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-11
2010-01-05
seria W - subskrypcja prywatna za 4,48 proc. akcji SciGen Ltd. 2010-05-07 89 474 460
19 684 381,20
0,20 0,22 5 379 850 656
1 075 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15
2010-10-13
seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-25 454 545 454
99 999 999,88
0,20 0,22
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - Chione Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-02-25 100 000 000
20 000 000,00
0,20 0,20 5 479 850 656
1 095 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-04
2011-05-04
seria A1 - subskrypcja prywatna płatności na rzecz Troqueera Enterprises Limited 2011-09-22 260 980 086
52 196 017,20
0,20 0,20 5 740 830 742
1 148 166 148,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-30
2011-10-20
seria AA - Troqueera Enterprises Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-10-19 1 595 585 570
319 117 114,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AB - Troqueera Enterprises Limited za warranty subskrypcyjne 2012-12-03 1 250 000 000
250 000 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21

seria AC - subskrypcja prywatna 2013-09-30 3 688
737,60
0,20 0,20 8 586 420 000
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
scalenie akcji 100:1 2013-09-30
20,00 85 864 200
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-12
renumeracja akcji: seria A 2013-09-30
20,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2013-12-18 3 960 000
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-01-13 Split 100:1
2006-06-30 Prawo poboru 5:9
2006-06-23 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Launders Jeremy Prezes Zarządu 2023-04-18 -
Polonek Adam Członek Zarządu 2023-04-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych