pb.pl
5,1800 zł
-0,38% -0,0200 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 187 43 447 91 048 36 821
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 371 3 939 24 378 187
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 343 2 755 24 107 -2 651
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 830 2 393 18 713 -5 066
Amortyzacja (tys. zł) 7 839 7 910 7 761 7 761
EBITDA (tys. zł) 14 210 11 849 32 139 7 948
Aktywa (tys. zł) 884 960 880 057 867 107 858 611
Kapitał własny (tys. zł)* 598 481 600 848 619 645 614 560
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) 0,080 0,028 0,218 -0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,970 6,998 7,217 7,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej