3,6200 zł
-0,14% -0,0050 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 77 576 34 371 49 040 50 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 913 2 604 4 018 -2 011
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 324 739 2 069 -4 423
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 024 -134 1 423 -4 415
Amortyzacja (tys.) 8 532 8 593 11 537 5 886
EBITDA (tys.) 19 445 11 197 15 555 3 875
Aktywa (tys.) 810 326 815 910 818 873 823 197
Kapitał własny (tys.)* 606 060 605 937 607 515 602 956
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) 0,059 -0,002 0,017 -0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,058 7,057 7,075 7,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej