pb.pl
11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Informacje o spółce - BETACOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w branży IT i skupia się na integracji systemów informatycznych, produkcji oprogramowania na zamówienie, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, integrowaniu usług sieciowych, budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Połczyńska 31A
Kod: 01-377
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5339888
Fax: +48 22 5339899
Internet: www.betacom.com.pl
Email: gpw@betacom.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Betacom SA
Prezes:
Sektor: oprogramowanie
EKD: produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Liczba akcji: 2 020 000
Zatrudnienie:
  • 65 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5271022097
KRS: 0000142065
EKD: 2620Z
Ticker GPW: BCM
ISIN: PLBTCOM00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 220 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 020 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 493 632
Liczba głosów na WZA: 2 020 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,94%
Kapitał akcyjny: 2 020 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 493 632
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,06%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szewczyk Marek 606 000 (30,00%) 606 000 (30,00%) 2019-03-28 -
Fręchowicz Robert 222 600 (11,02%) 222 600 (11,02%) 2019-02-26 -
Gutkiewicz Jarosław 201 980 (10,00%) 201 980 (10,00%) 2017-06-16 -
Załęski Mirosław 201 000 (9,95%) 201 000 (9,95%) 2019-06-18 -
Rudzińska Julia porozumienie z Jackiem Wiankowskim, Mateuszem Michalakiem i Jerzym Szendzielarzem 161 000 (7,97%) 161 000 (7,97%) 2020-08-17 -
Zaragoza Antonio 101 052 (5,00%) 101 052 (5,00%) 2021-02-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2000-07-28 555 000
555 000,00
1,00 1,00 555 000
555 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-08-22
seria B - subskrypcja prywatna 2000-08-31 145 000
145 000,00
1,00 1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria C - subskrypcja prywatna 2000-08-31 280 000
280 000,00
1,00 1,00 980 000
980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria D - Advanced Technologies Investors SA 2000-08-31 420 000
1 344 000,00
1,00 3,20 1 400 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2000-10-23
seria G - oferta menedżerska 2003-08-13 70 000
350 000,00
1,00 5,00 2 020 000
2 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2007-12-21
seria E - subskrypcja publiczna 2003-08-18 450 000
12 600 000,00
1,00 28,00 1 850 000
1 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2004-03-19
seria F - oferta menedżerska 2003-08-18 100 000
500 000,00
1,00 5,00 1 950 000
1 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-01-13
2004-03-04
2007-12-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2018-09-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2015-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2013-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2012-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2009-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-10-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2008-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-10-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2006-10-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2006-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2005-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pleskacz Magda Wiceprezes Zarządu 2020-11-05 -
Fręchowicz Robert Członek Zarządu 2000-07-28 -
Cieślak Karol Członek Zarządu 2020-12-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wierzbicki Zbigniew Przewodniczący RN 2015-09-22 -
Baran Jakub Wiceprzewodniczący RN 2019-05-16 PBKM - Prezes Zarządu
WOLAINFO - Członek RN
Kołosowski Michał Członek RN 2017-07-20 UNIBEP - Członek RN
Marczuk Marcin Członek RN 2012-09-27 WIKANA - Przewodniczący RN
TRANSPOL - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
Mielcarz Paweł Członek RN 2021-03-09 NOTORIA - Członek RN