pb.pl
11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 432 23 870 20 540 36 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 589 942 -467 536
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 738 860 -455 555
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 389 696 -373 443
Amortyzacja (tys. zł) 311 397 452 446
EBITDA (tys. zł) 1 900 1 339 -15 982
Aktywa (tys. zł) 39 030 47 968 39 961 49 497
Kapitał własny (tys. zł)* 20 551 21 247 20 873 21 316
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,688 0,345 -0,185 0,219
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,174 10,518 10,333 10,552
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej