pb.pl
8,3200 zł
-0,24% -0,0200 zł
Betacom SA (BCM)

Wyniki finansowe - BETACOM

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 906 21 993 27 090 28 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 354 102 -845 -286
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 329 69 -837 -314
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 071 32 -666 -277
Amortyzacja (tys. zł) 366 446 455 466
EBITDA (tys. zł) 1 720 548 -390 180
Aktywa (tys. zł) 40 279 40 757 46 406 45 500
Kapitał własny (tys. zł)* 20 679 20 711 19 439 19 162
Liczba akcji (tys. szt.) 2 020,000 2 020,000 2 020,000 2 020,000
Zysk na akcję (zł) 0,530 0,016 -0,330 -0,137
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,237 10,253 9,623 9,486
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej