16,1000 zł
11,81% 1,7000 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Informacje o spółce - CLNPHARMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zintegrowana firma farmaceutyczna prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Atutem spółki jest silne zaplecze badawczo-rozwojowe. Firma inwestuje w rozwój innowacyjnych farmaceutyków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ogrodowa 2A
Kod: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7515933
Fax: +48 22 7514458
Internet: www.celonpharma.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MABION 620 350 3,83%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Celon Pharma SA
Prezes: Wieczorek Maciej
Sektor:
EKD: produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Liczba akcji: 51 035 000
Zatrudnienie:
  • 488 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 1181642061
KRS: 0000437778
EKD: 2120Z
Ticker GPW: CLN
ISIN: PLCLNPH00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 821 663 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 51 035 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 027 531
Liczba głosów na WZA: 66 035 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,83%
Kapitał akcyjny: 51 035 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 027 531
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; ZWZ 30 027 531 (58,83%) 45 027 531 (68,17%) 2022-09-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 30 000 000
0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2014-12-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 30 000
0,10 51 030 000
5 103 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 5 000
0,10 51 035 000
51 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i A2 2015-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-18
2016-12-01
seria B - subskrypcja publiczna 2015-05-29 15 000 000
244 950 000,00
0,10 16,33 45 000 000
4 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2016-11-08
2016-12-01
seria C - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2021-02-16 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - kapitał docelowy 2021-05-10 15 000 000
0,10 51 000 000
5 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2022-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2020-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-05-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieczorek Maciej Prezes Zarządu 2016-08-30 -
Glinka Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-06-01 -
Zwolińska Dorota Członek Zarządu 2021-12-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rzemiński Robert Przewodniczący RN 2018-04-09 -
Wieczorek Urszula Członek RN 2016-04-28 -
Wieczorek Artur Członek RN 2016-04-28 -
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2018-04-09 MABION - Prezes Zarządu
ALTA - Przewodniczący RN
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
VIGOPHOT - Członek RN
ENTER - Członek RN
ENELMED - Członek RN
ELEKTROT - Członek RN
ENELMED - Członek RN
APSENERG - Członek RN
HUUUGE - Dyrektor
Galewski Bogusław Członek RN 2021-02-16 -