16,1000 zł
11,81% 1,7000 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Wyniki finansowe - CLNPHARMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 41 095 52 918 41 936 94 762
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 371 -5 992 -11 098 -19 482
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 100 -7 113 -11 672 -20 203
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 831 -4 079 -7 512 -15 624
Amortyzacja (tys.) 14 068 6 946 11 649 11 519
EBITDA (tys.) 7 697 954 551 -7 963
Aktywa (tys.) 710 540 707 138 676 261 666 058
Kapitał własny (tys.)* 561 042 554 002 530 912 503 340
Liczba akcji (tys. szt.) 51 000,000 51 000,000 51 030,000 51 030,000
Zysk na akcję (zł) -0,154 -0,080 -0,147 -0,306
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,001 10,863 10,404 9,864
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej