15,0000 zł
0,27% 0,0400 zł
Celon Pharma SA (CLN)

Wyniki finansowe - CLNPHARMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 791 43 891 68 951 48 839
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 295 -13 609 5 412 -9 768
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 843 -11 575 7 088 -8 069
Zysk (strata) netto (tys.)* -11 985 -9 475 3 137 -6 815
Amortyzacja (tys.) 9 222 11 770 12 709 12 753
EBITDA (tys.) 2 927 -1 839 18 121 2 985
Aktywa (tys.) 642 763 618 070 591 231 574 885
Kapitał własny (tys.)* 479 646 468 258 466 482 460 007
Liczba akcji (tys. szt.) 51 035,000 51 035,000 51 056,500 51 056,500
Zysk na akcję (zł) -0,235 -0,186 0,061 -0,133
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,398 9,175 9,137 9,010
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej