8,6300 zł
3,66% 0,3050 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 354 816 4 511 863 4 722 785 5 041 269
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -105 540 394 351 -2 629 568 547 975
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -565 436 100 749 -2 693 961 505 180
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -543 815 36 801 -2 205 995 385 564
Amortyzacja (tys. zł) 389 884 418 846 408 249 371 171
EBITDA (tys. zł) 284 344 813 197 -2 221 319 919 146
Aktywa (tys. zł) 31 234 646 32 126 295 29 889 863 30 965 781
Kapitał własny (tys. zł)* 14 204 746 14 249 818 12 036 815 12 464 376
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) -1,232 0,083 -4,997 0,873
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,178 32,280 27,267 28,236
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej