pb.pl
7,0500 zł
0,14% 0,0100 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 579 565 4 073 037 4 134 086 4 587 041
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 484 553 502 750 427 877 531 876
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 369 987 534 338 -405 839 555 099
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 259 634 385 749 -468 332 444 597
Amortyzacja (tys. zł) 382 480 387 049 417 016 381 084
EBITDA (tys. zł) 867 033 889 799 844 893 912 960
Aktywa (tys. zł) 32 061 109 32 249 814 32 843 854 31 895 019
Kapitał własny (tys. zł)* 14 606 079 14 985 733 14 455 713 14 820 467
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,588 0,874 -1,061 1,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,087 33,947 32,747 33,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej