43,0000 zł
-1,38% -0,6000 zł
ERG SA (ERG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ERG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych (folie opakowaniowe, do laminowania, mrożonek oraz folię moletowaną), wyrobów wtryskowych (obudowy akumulatorowe, skrzynki transportowe, artykuły gospodarstwa domowego) oraz taśm przylepnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Chemiczna 6
Kod: 42-520
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2640281
Fax: +48 32 2623248
Internet: www.erg.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ERG SA
Prezes: Tajak Grzegorz
Sektor: tworzywa sztuczne
EKD: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 876 018
Zatrudnienie:
  • 152 (2021r.) - spółka
  • 174 (2019r.) - grupa
Audytor: Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6290011681
KRS: 0000085389
EKD: 22,22
Ticker GPW: ERG
ISIN: PLERGZB00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 668 774 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 876 018 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 397 510
Liczba głosów na WZA: 876 018 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,35%
Kapitał akcyjny: 17 520 360,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 397 510
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Purgał Dariusz 172 034 (19,63%) 172 034 (23,11%) 2017-04-21 -
ERG SA 131 797 (15,04%) 131 797 (0,00%) 2020-10-14 -
Koczur-Purgał Anna 96 918 (11,06%) 96 918 (13,02%) 2022-08-03 -
Tajak Grzegorz ZWZ 81 092 (9,25%) 81 092 (10,89%) 2021-06-24 -
Knopik Paweł ZWZ 47 466 (5,41%) 47 466 (6,37%) 2019-06-26 HEL, MLP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E - oferta menedżerska 9 918
20,00 876 018
17 520 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-06
2017-04-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-07-26 1 587 000
15 870 000,00
10,00 10,00 1 587 000
15 870 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
1999-09-01
2005-04-18
obniżenie kapitału 1995-11-29
2,00 1 587 000
3 174 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-06-11
seria B - prawo poboru 1998-11-18 550 000
1 100 000,00
2,00 2,00 2 137 000
4 274 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
1999-02-24
2005-04-18
seria C - subskrypcja publiczna 2004-07-22 1 800 000
12 600 000,00
2,00 7,00 3 937 000
7 874 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-01-13
2005-03-31
2005-04-18
seria D - prawo poboru 1:1 2007-03-14 3 937 000
11 811 000,00
2,00 3,00 7 874 000
15 748 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
2008-04-10
split 1:5 2008-04-08
0,40 39 370 000
15 748 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-16
2008-07-02
seria E - oferta menedżerska 2008-08-14 3 149 600
1 259 840,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna Investments Friends S.A., FON SA 2010-03-05 3 935 000
2 361 000,00
0,40 0,60 43 305 000
17 322 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-19
2010-04-20
2010-08-02
scalenie akcji 50:1 2014-05-15
20,00 866 100
17 322 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-04-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-04-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2016-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2016-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2014-07-29 Split 50:1
2008-07-01 Split 1:5
2007-05-18 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tajak Grzegorz Prezes Zarządu 2019-06-01 -
Gwizda Tomasz Członek Zarządu 2023-01-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Koczur-Purgał Anna Przewodniczący RN 2015-03-18 -
Migas Marta Wiceprzewodniczący RN 2017-10-10 -
Purgał Maria Sekretarz RN 2018-06-27 -
Czyżewicz-Tajak Maria Członek RN 2014-12-29 -
Kubiak-Kossakowska Beata Członek RN 2017-10-10 -