43,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
ERG SA (ERG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ERG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 997 17 426 21 825 31 756
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 000 -245 -1 028 1 103
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 080 -312 -1 164 977
Zysk (strata) netto (tys.)* 802 -161 -873 1 104
Amortyzacja (tys.) 801 772 808 809
EBITDA (tys.) 1 801 527 -220 1 912
Aktywa (tys.) 64 938 61 302 70 062 76 428
Kapitał własny (tys.)* 37 968 35 637 34 764 35 869
Liczba akcji (tys. szt.) 876,018 876,018 876,018 876,018
Zysk na akcję (zł) 0,916 -0,184 -0,997 1,260
Wartość księgowa na akcję (zł) 43,342 40,681 39,684 40,946
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej