0,8600 zł
-1,15% -0,0100 zł
Grupa HRC SA (HRC)

Informacje o spółce - GRUPAHRC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi związane z poszukiwaniem pracowników, w tym na stanowiska menadżerskie, usługi pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego oraz konsultingi HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi). Działa na rynku krajowym i zagranicą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Leszno 8/1
Kod: 01-192
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8623812
Fax: +48 22 8624019
Internet: www.hrc.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa HRC SA
Prezes:
Sektor: usługi dla przedsiębiorstw
EKD: działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
Liczba akcji: 8 500 000
Zatrudnienie:
  • 2 (2022r.) - spółka
  • 107 (2013r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt sp. z o.o.
NIP: 9511949454
KRS: 0000372596
EKD: 78,10
Ticker GPW: HRC
ISIN: PLGRHRC00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 310 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 633 725
Liczba głosów na WZA: 13 750 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,80%
Kapitał akcyjny: 850 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 883 725
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Paturej Waldemar 6 113 725 (71,92%) 11 363 725 (82,64%) 2020-08-20 -
Capital Partnership sp. z o.o. kontrolowana przez Waldemara Patureja 1 520 000 (17,88%) 1 520 000 (11,05%) 2012-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1999-08-05 7 500 000
0,10 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-06-29
zmiana firmy z Human Resource Consulting sp. z o.o. na Grupa HRC SA 2010-11-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-04-15 1 000 000
500 000,00
0,10 0,50 8 500 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-20
seria C zamiana częsci akcji serii A na akcje serii C 2012-06-19 2 250 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna emisja nie doszła do skutku 2012-07-25 1 500 000
1 200 000,00
0,10 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Macoch Piotr Członek Zarządu 2010-12-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Paturej Krzysztof Przewodniczący RN 2020-10-14 -
Grzeszczuk Kamil Członek RN 2011-04-15 -
Paturej Adam Członek RN 2017-06-21 -
Paturej Władysław Członek RN 2021-06-15 -
Terelak Krzysztof Członek RN 2021-06-15 -