0,8600 zł
-1,15% -0,0100 zł
Grupa HRC SA (HRC)

Wyniki finansowe - GRUPAHRC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 753 6 203 8 453 7 033
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 121 414 48 474
Zysk (strata) brutto (tys.) 82 408 3 446
Zysk (strata) netto (tys.)* -84 229 43 78
Amortyzacja (tys.) 15 289 291 294
EBITDA (tys.) 136 703 339 768
Aktywa (tys.) 8 739 8 940 8 085 9 425
Kapitał własny (tys.)* 1 128 1 302 1 399 1 477
Liczba akcji (tys. szt.) 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,027 0,005 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,133 0,153 0,165 0,174
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej