2,5400 zł
0,40% 0,0100 zł
Izostal SA (IZS)

Informacje o spółce - IZOSTAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Dostarcza rury także dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. Zajmuje się również dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Opolska 29
Kod: 47-113
Miejscowość: Kolonowskie
Kraj: Polska
Telefon: +48 77 4056500
Fax: +48 77 4056501
Internet: www.izostal.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Izostal SA
Prezes: Mazurek Marek
Sektor: wyroby metalowe
EKD: obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Liczba akcji: 32 744 000
Zatrudnienie:
  • 150 (2022r.) - spółka
  • 279 (2022r.) - grupa
Audytor: ReVision - Rzeszów Józef Król sp. z o.o.
NIP: 7560010641
KRS: 0000008917
EKD: 25,61
Ticker GPW: IZS
ISIN: PLIZSTL00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 83 169 760 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 32 744 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 737 242
Liczba głosów na WZA: 32 744 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,38%
Kapitał akcyjny: 65 488 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 737 242
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stalprofil SA 19 739 000 (60,28%) 19 739 000 (60,28%) 2013-07-19 -
Allianz Polska OFE 1 998 242 (6,10%) 1 998 242 (6,10%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, ABS, ACP, KRU, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, CAR, ARH, PEP, CRI, AMC, DVL, WPL, APT, BFT, DOM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1993-07-14 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-08-03
2011-02-16
seria B - subskrypcja prywatna 1993-08-31 23 000
100,00 24 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria C - subskrypcja prywatna 1994-11-23 3 000
100,00 27 000
2 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria D - subskrypcja prywatna 1999-04-27 4 500
100,00 31 500
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria E - subskrypcja publiczna 2002-06-19 20 500
2 050 000,00
100,00 100,00 52 000
5 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-16
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2003-08-12 39 000
100,00 91 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-29
2011-02-16
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2003-11-25 68 250
100,00 159 250
15 925 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-21
2011-02-16
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C 2004-07-14 65 630
100,00 224 880
22 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-21
2011-02-16
seria I - subskrypcja prywatna 2007-07-25 70 000
100,00 294 880
29 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
split 1:50 2007-10-05
2,00 14 744 000
29 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2007-12-19 6 000 000
2,00 20 744 000
41 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
2011-02-16
seria K - subskrypcja publiczna 2010-09-02 12 000 000
66 000 000,00
2,00 5,50 32 744 000
65 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-28
2011-02-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2023-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2022-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2022-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2020-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2020-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2012-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mazurek Marek Prezes Zarządu 2011-02-28 -
Pietrek Michał Wiceprezes Zarządu 2013-11-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Baranek Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2013-05-16 -
Kowalewska Grażyna Sekretarz RN 2018-11-16 -
Kruczak Jan Członek RN 2015-04-14 -
Majchrzak Lech Członek RN 2015-04-14 STALPROF - Członek RN
Szafraniec Adam Członek RN 2021-04-29 -
Orczykowski Henryk Członek RN 2021-04-29 STALPROF - Prezes Zarządu
Mitura Janusz Członek RN 2023-04-28 -
Pietruszka Mariusz Członek RN 2023-04-28 -
Zub Jacek Członek RN 2023-04-28 -