2,5400 zł
0,40% 0,0100 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 196 890 303 710 145 888 180 590
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 218 9 509 10 301 4 621
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 031 5 143 3 348 3 885
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 901 4 115 2 874 3 103
Amortyzacja (tys.) 2 310 2 648 2 651 2 575
EBITDA (tys.) 10 528 12 157 12 952 7 196
Aktywa (tys.) 693 232 646 969 523 601 512 602
Kapitał własny (tys.)* 243 809 247 924 246 869 249 972
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,119 0,126 0,088 0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,446 7,572 7,539 7,634
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej