pb.pl
2,6400 zł
-2,22% -0,0600 zł
Izostal SA (IZS)

Wyniki finansowe - IZOSTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 171 152 165 934 214 543 205 719
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 588 4 935 1 434 8 788
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 048 3 155 3 562 4 992
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 261 2 589 3 023 3 913
Amortyzacja (tys. zł) 1 891 1 962 1 952 2 038
EBITDA (tys. zł) 6 479 6 897 3 386 10 826
Aktywa (tys. zł) 468 792 578 339 537 853 625 618
Kapitał własny (tys. zł)* 193 433 196 022 198 996 202 909
Liczba akcji (tys. szt.) 32 744,000 32 744,000 32 744,000 32 744,000
Zysk na akcję (zł) 0,100 0,079 0,092 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,907 5,987 6,077 6,197
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej