Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PLJ47B

Wartość jednostki: 239 100,71 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 239 100,71 zł
Min 1R: 230 952,01 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: wierzytelności
Towarzystwo: Eques Investment TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze wierzytelności
1D 239100,71 0,00% 0,05%
7D 239100,71 0,00% 2,65%
1M 236573,99 1,07% 1,88%
3M 232047,03 3,04% -6,07%
6M 234547,25 1,94% 3,75%
1R 233044,19 2,60% 6,27%
3L 221424,55 7,98% 26,43%
YTD 236573,99 1,07% 0,29%

Najlepsze fundusze wierzytelności

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Kredyt Inkaso III NFIZW 520,46 zł 37,84%
Lumen Profit 30 NFIZW 1,85 zł 22,52%
Lumen Profit 21 NFIZW 1,10 zł 18,28%
Eques Michael Strӧm Creditum 3 FIZ NFS 236234,15 zł 10,85%
Eques Debitum FIZ NFW seria B 275745,51 zł 9,00%