125,7500 zł
2,28% 2,8000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacje o spółce - KGHM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących . Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi , posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
Kod: 59-301
Miejscowość: Lubin
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 7478200
Fax: +48 76 7478500
Internet: www.kghm.com
Email: ir@kghm.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
TAURONPE 182 110 566 10,39%
BIPROMET 6 199 800 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KGHM Polska Miedź SA
Prezes: Chludziński Marcin
Sektor: górnictwo metali
EKD: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Liczba akcji: 200 000 000
Zatrudnienie:
  • 18 444 (2019r.) - spółka
  • 33 534 (2019r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 6920000013
KRS: 0000023302
EKD: 07,29
Ticker GPW: KGH
ISIN: PLKGHM000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 150 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 200 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 833 629
Liczba głosów na WZA: 200 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,40%
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 833 629
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,40%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) 2010-01-08 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA,
NN OFE portfel 14 743 868 (7,37%) 14 743 868 (7,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, DAT, ACG, CMR, AGO, PKO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, MOC, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, OND, MIL, CTX, PEP, APR, BDX, PKN, ACP, PKP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, VRC, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, HUG, ABE,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 499 861 (5,24%) 10 499 861 (5,24%) 2018-12-31 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, PKO, AMC, FMF, RVU, DCR, FRO, KTY, AML, BFT, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, PKN, ABS, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000
100,00 5 300 000
530 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000
100,00 20 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
split 1:10 1997-04-30
10,00 200 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-15
renominacja akcji cena w EUR 2014-06-30 0
0,00
0,30 0,00 39 000 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2022-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2011-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2009-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2007-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chludziński Marcin Prezes Zarządu 2018-06-22 - Prezes Zarządu
PZU - Członek RN
TAURON - Członek RN
Bugajczuk Adam Wiceprezes Zarządu 2018-08-24 -
Gruza Paweł Wiceprezes Zarządu 2018-09-10 -
Kensbok Andrzej Wiceprezes Zarządu 2021-04-16 - Wiceprezes Zarządu
Pietrzak Marek Wiceprezes Zarządu 2021-10-26 ALIOR - Członek RN
Świder Marek Wiceprezes Zarządu 2022-03-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kisielewicz Andrzej Przewodniczący RN 2018-07-06 PKO - Członek RN
Czyczerski Józef Członek RN 2014-06-23 -
Winnik-Kalemba Agnieszka Członek RN 2016-12-07 PKO - Członek RN
Szarek Bogusław Członek RN 2018-07-06 -
Krupa Katarzyna Członek RN 2021-07-06 -
Kaleta Robert Członek RN 2021-07-06 -
Darowski Przemysław Członek RN 2020-11-26 -
Dytko Piotr Członek RN 2022-06-22 -
Zarzycki Wojciech Członek RN 2022-06-22 -