109,3500 zł
1,06% 1,1500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacje o spółce - KGHM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących . Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi , posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
Kod: 59-301
Miejscowość: Lubin
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 7478200
Fax: +48 76 7478500
Internet: www.kghm.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
TAURONPE 182 110 566 10,39%
BIPROMET 6 199 800 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KGHM Polska Miedź SA
Prezes: Zdzikot Tomasz
Sektor: górnictwo metali
EKD: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Liczba akcji: 200 000 000
Zatrudnienie:
  • 18 680 (2022r.) - spółka
  • 33 654 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 6920000013
KRS: 0000023302
EKD: 07,29
Ticker GPW: KGH
ISIN: PLKGHM000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 870 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 200 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 589 900
Liczba głosów na WZA: 200 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,79%
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63 589 900
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 68,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) 2010-01-08 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000
100,00 5 300 000
530 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000
100,00 20 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
split 1:10 1997-04-30
10,00 200 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-15
renominacja akcji cena w EUR 2014-06-30 0
0,00
0,30 0,00 39 000 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2023-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2022-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2011-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2009-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2007-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zdzikot Tomasz Prezes Zarządu 2022-11-04 -
Pietrzak Marek Wiceprezes Zarządu 2021-10-26 ALIOR - Członek RN
Świder Marek Wiceprezes Zarządu 2022-03-15 -
Kidoń Mirosław Wiceprezes Zarządu 2022-12-10 -
Wodejko Mateusz Wiceprezes Zarządu 2022-12-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kisielewicz Andrzej Przewodniczący RN 2018-07-06 PKO - Członek RN
Czyczerski Józef Członek RN 2014-06-23 -
Winnik-Kalemba Agnieszka Członek RN 2016-12-07 PKO - Członek RN
Szarek Bogusław Członek RN 2018-07-06 -
Krupa Katarzyna Członek RN 2021-07-06 -
Darowski Przemysław Członek RN 2020-11-26 -
Zarzycki Wojciech Członek RN 2022-06-22 -
Wojtków Marek Członek RN 2022-10-07 -
Zimroz Radosław Członek RN 2022-10-07 -
Ziubroniewicz Piotr Członek RN 2022-11-24 -