109,3500 zł
1,06% 1,1500 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 770 000 8 151 000 9 585 000 8 172 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 888 000 -799 000 439 000 281 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 551 000 -376 000 513 000 390 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 086 000 -494 000 163 000 231 000
Amortyzacja (tys.) 561 000 634 000 666 000 645 000
EBITDA (tys.) 2 449 000 -165 000 1 105 000 926 000
Aktywa (tys.) 54 839 000 53 444 000 53 335 000 54 201 000
Kapitał własny (tys.)* 32 206 000 32 089 000 32 114 000 32 725 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 5,430 -2,470 0,815 1,155
Wartość księgowa na akcję (zł) 161,030 160,445 160,570 163,625
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej