pb.pl
220,9000 zł
-0,18% -0,4000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 299 000 5 649 000 5 632 000 7 052 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 431 000 -148 000 672 000 829 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 929 000 178 000 772 000 877 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 692 000 10 000 472 000 626 000
Amortyzacja (tys. zł) 483 000 470 000 438 000 572 000
EBITDA (tys. zł) 1 914 000 322 000 1 110 000 1 401 000
Aktywa (tys. zł) 42 596 000 41 584 000 41 716 000 42 780 000
Kapitał własny (tys. zł)* 20 373 000 20 315 000 20 939 000 20 992 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,460 0,050 2,360 3,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 101,865 101,575 104,695 104,960
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej