125,7500 zł
2,28% 2,8000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 761 000 7 229 000 8 068 000 8 993 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 674 000 1 641 000 1 816 000 2 615 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 767 000 1 476 000 1 719 000 2 508 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 359 000 1 037 000 1 394 000 1 900 000
Amortyzacja (tys.) 525 000 578 000 525 000 493 000
EBITDA (tys.) 3 199 000 2 219 000 2 341 000 3 108 000
Aktywa (tys.) 45 055 000 46 146 000 48 027 000 50 041 000
Kapitał własny (tys.)* 23 780 000 25 503 000 27 046 000 28 606 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 11,795 5,185 6,970 9,500
Wartość księgowa na akcję (zł) 118,900 127,515 135,230 143,030
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej