pb.pl
1,9400 zł
-1,02% -0,0200 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 211 028 82 449 105 082 180 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 176 60 410 -55 480 127 372
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 503 40 920 -48 017 82 013
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 495 33 139 -41 184 65 403
Amortyzacja (tys. zł) -186 362 361 365
EBITDA (tys. zł) 23 990 60 772 -55 119 127 737
Aktywa (tys. zł) 3 505 742 3 287 123 3 243 925 3 046 893
Kapitał własny (tys. zł)* 1 496 143 1 528 847 1 492 111 1 566 847
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,037 0,074 -0,092 0,146
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,343 3,416 3,334 3,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej