3,4400 zł
0,15% 0,0050 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 960 98 382 198 653 176 490
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -70 582 26 390 -155 602 48 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -66 654 17 152 -166 984 40 748
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -56 586 14 220 -161 837 34 630
Amortyzacja (tys. zł) 613 517 373 347
EBITDA (tys. zł) -69 969 26 907 -155 229 48 381
Aktywa (tys. zł) 3 009 153 3 003 755 2 816 241 2 882 449
Kapitał własny (tys. zł)* 1 510 123 1 479 567 1 317 788 1 352 535
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) -0,126 0,032 -0,362 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,374 3,306 2,944 3,022
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej