pb.pl
2,7000 zł
0,75% 0,0200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Informacje o spółce - IMMOBILE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa dokonuje inwestycji w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej.

Dane teleadresowe

Ulica: plac Kościeleckich 3
Kod: 85-033
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 5612330
Fax: +48 52 3210078
Internet: www.immobile.com.pl
Email: sekretariat@immobile.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ATREM 6 091 852 66,00%
PROJPRZEM 3 932 370 65,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Kapitałowa Immobile SA
Prezes: Jerzy Rafał
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 75 362 932
Zatrudnienie:
  • 24 (2019r.) - spółka
  • 731 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5540309005
KRS: 0000033561
EKD: 25,11
Ticker GPW: GKI
ISIN: PLMAKRM00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 203 479 916,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 75 362 932 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Liczba głosów na WZA: 75 362 932 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,27%
Kapitał akcyjny: 18 840 733,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,73%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jerzy Rafał wraz z żoną 45 866 271 (60,86%) 45 866 271 (60,86%) 2017-06-13 -
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 10 855 491 (14,40%) 10 855 491 (14,40%) 2017-08-23 -
NN OFE portfel 4 300 000 (5,70%) 4 300 000 (5,70%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, FTE, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, KRU, BDX, ATG, MCR, VRC,
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 (5,31%) 4 000 000 (5,31%) 2016-03-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Cezaro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-31
obniżenie kapitału 564 920
3,95 564 920
2 231 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-18 564 920
5 649 200,00
10,00 10,00 564 920
5 649 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria B - Rafał Jerzy 2003-10-27 202 540
3,95 767 460
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 20:79 2004-09-23
1,00 3 031 467
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Rafał Jerzy 2004-09-23 400 533
1,00 3 432 000
3 432 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria D - Rafał i Beata Jerzy 2006-06-23 4 536 931
1,00 7 968 931
7 968 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria E - Piotr Szostak 2006-06-23 453 693
1,00 8 422 624
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 1:4 2006-10-31
0,25 33 690 496
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-08 1 010 712
5 356 773,60
0,25 5,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-12-08 8 000 000
42 400 000,00
0,25 5,30 41 690 496
10 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18
2007-08-10
2007-08-23
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2008-09-24 2 000 000
7 560 000,00
0,25 3,78
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Rafał Jerzy 2012-04-12 28 557 974
61 399 644,10
0,25 2,15 70 248 470
17 562 117,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-24
seria J - Sławomir Winiecki, Dariusz Aranowski, Jacek Kozubowski, Jerzy Szubski, Arkadiusz Mulik wkład niepieniężny - 260 udziałów IMMOBILE Sp. z o.o. 2012-05-28 2 614 462
5 621 093,30
0,25 2,15 72 862 932
18 215 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-28
połączenie z Immobile sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Makrum SA na Grupa Kapitałowa Immobile SA 2013-12-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2013-12-30 625 000
1 562 500,00
0,25 2,50 75 362 932
18 840 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-23
połączenie z Hotel 1 GKI sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jerzy Rafał Prezes Zarządu 2007-09-06 ATREM - Wiceprzewodniczący RN
MSU - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
Winiecki, Sławomir Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2011-05-10 PROJPRZM - Członek RN
ATREM - Członek RN
Fortuna Piotr Członek Zarządu 2015-03-23 PROJPRZM - Sekretarz RN
ATREM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Babiaczyk Mirosław Przewodniczący RN 2013-05-27 -
Nadarzewski Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2009-06-24 -
Jerzy Beata Sekretarz RN 2014-11-17 -
Paczuski Andrzej Członek RN 2017-06-30 -
Płókarz Rafał Członek RN 2019-05-28 CASPARAM - Członek RN
ATREM - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN