pb.pl
1,8000 zł
-1,10% -0,0200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Informacje o spółce - IMMOBILE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa dokonuje inwestycji w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej.

Dane teleadresowe

Ulica: plac Kościeleckich 3
Kod: 85-033
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3236401
Fax: +48 52 3236400
Internet: www.immobile.com.pl
Email: sekretariat@immobile.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ATREM 6 091 852 66,00%
PROJPRZEM 3 932 370 65,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Kapitałowa Immobile SA
Prezes: Jerzy Rafał
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 75 362 932
Zatrudnienie:
  • 20 (2018r.) - spółka
  • 504 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5540309005
KRS: 0000033561
EKD: 25,11
Ticker GPW: GKI
ISIN: PLMAKRM00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 135 653 277,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 75 362 932 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Liczba głosów na WZA: 75 362 932 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,27%
Kapitał akcyjny: 18 840 733,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 021 762
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,73%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jerzy Rafał wraz z żoną 45 866 271 (60,86%) 45 866 271 (60,86%) 2017-06-13 -
Gros, Francois Fernand przez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o. 10 855 491 (14,40%) 10 855 491 (14,40%) 2017-08-23 -
NN OFE portfel 4 300 000 (5,70%) 4 300 000 (5,70%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, KGL, SPL, ECH, RON, BKM, EAT, MAB, PEO, SLV, VRG, RBW, UNI, MON, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG,
Winiecki, Sławomir Ireneusz 4 000 000 (5,31%) 4 000 000 (5,31%) 2016-03-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału 564 920
0,00
3,95 0,00 564 920
2 231 434,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-18 564 920
5 649 200,00
10,00 10,00 564 920
5 649 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria B - Rafał Jerzy 2003-10-27 202 540
0,00
3,95 0,00 767 460
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 20:79 2004-09-23 0
0,00
1,00 0,00 3 031 467
3 031 467,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Rafał Jerzy 2004-09-23 400 533
0,00
1,00 0,00 3 432 000
3 432 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria D - Rafał i Beata Jerzy 2006-06-23 4 536 931
0,00
1,00 0,00 7 968 931
7 968 931,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
seria E - Piotr Szostak 2006-06-23 453 693
0,00
1,00 0,00 8 422 624
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18

2007-08-23
split 1:4 2006-10-31 0
0,00
0,25 0,00 33 690 496
8 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-08 1 010 712
5 356 773,60
0,25 5,30 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2006-12-08 8 000 000
42 400 000,00
0,25 5,30 41 690 496
10 422 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-18
2007-08-10
2007-08-23
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2008-09-24 2 000 000
7 560 000,00
0,25 3,78 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Rafał Jerzy 2012-04-12 28 557 974
61 399 644,10
0,25 2,15 70 248 470
17 562 117,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-24
seria J - Sławomir Winiecki, Dariusz Aranowski, Jacek Kozubowski, Jerzy Szubski, Arkadiusz Mulik wkład niepieniężny - 260 udziałów IMMOBILE Sp. z o.o. 2012-05-28 2 614 462
5 621 093,30
0,25 2,15 72 862 932
18 215 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-28
połączenie z Immobile sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
zmiana firmy z Makrum SA na Grupa Kapitałowa Immobile SA 2013-12-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2013-12-30 625 000
1 562 500,00
0,25 2,50 75 362 932
18 840 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-23
połączenie z Hotel 1 GKI sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jerzy Rafał Prezes Zarządu 2007-09-06 MSU - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
ATREM - Członek RN
Winiecki, Sławomir Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2011-05-10 PROJPRZM - Członek RN
ATREM - Członek RN
Fortuna Piotr Członek Zarządu 2015-03-23 PROJPRZM - Sekretarz RN
ATREM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Babiaczyk Mirosław Przewodniczący RN 2013-05-27 -
Nadarzewski Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2009-06-24 -
Jerzy Beata Sekretarz RN 2014-11-17 -
Paczuski Andrzej Członek RN 2017-06-30 -
Płókarz Rafał Członek RN 2019-05-28 CASPARAM - Członek RN