pb.pl
2,7000 zł
0,75% 0,0200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 117 657 128 675 174 211 95 776
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 369 5 409 7 473 -2 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 443 3 300 4 860 -5 208
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 528 2 875 832 -4 234
Amortyzacja (tys. zł) 4 951 6 245 4 475 5 109
EBITDA (tys. zł) 7 320 11 654 11 948 2 609
Aktywa (tys. zł) 692 311 680 450 648 759 656 218
Kapitał własny (tys. zł)* 186 037 189 029 192 051 187 897
Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 75 362,932 75 362,932 75 362,932
Zysk na akcję (zł) -0,020 0,038 0,011 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,469 2,508 2,548 2,493
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej