pb.pl
1,7700 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 776 61 840 93 711 115 746
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 851 493 1 869 5 472
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 284 -1 516 1 551 2 311
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 044 -766 -293 1 264
Amortyzacja (tys. zł) 2 545 3 950 3 574 3 288
EBITDA (tys. zł) -306 4 443 5 443 8 760
Aktywa (tys. zł) 424 452 499 987 610 052 656 367
Kapitał własny (tys. zł)* 190 404 189 641 183 199 184 786
Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 75 362,932 75 362,932 75 362,932
Zysk na akcję (zł) -0,054 -0,010 -0,004 0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,526 2,516 2,431 2,452
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej