2,1200 zł
2,91% 0,0600 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Wyniki finansowe - MEXPOLSKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 109 16 312 15 127 19 912
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 396 771 -254 1 998
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 924 442 -792 1 538
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 345 760 -621 1 347
Amortyzacja (tys.) 1 783 1 998 2 004 1 997
EBITDA (tys.) 9 179 2 769 1 750 3 995
Aktywa (tys.) 57 614 66 002 65 236 63 030
Kapitał własny (tys.)* 8 523 7 955 6 555 7 573
Liczba akcji (tys. szt.) 7 665,436 7 665,436 7 665,436 7 665,436
Zysk na akcję (zł) 0,697 0,099 -0,081 0,176
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,112 1,038 0,855 0,988
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej