3,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Wyniki finansowe - MEXPOLSKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 147 20 108 24 489 28 764
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 473 702 1 723 3 279
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 232 289 1 441 2 812
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 165 414 1 079 2 197
Amortyzacja (tys.) 2 025 2 077 2 125 2 476
EBITDA (tys.) 3 498 2 779 3 848 5 755
Aktywa (tys.) 64 516 63 042 65 918 64 696
Kapitał własny (tys.)* 12 631 13 046 13 053 15 227
Liczba akcji (tys. szt.) 7 665,436 7 665,436 7 665,436 7 665,436
Zysk na akcję (zł) 0,152 0,054 0,141 0,287
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,648 1,702 1,703 1,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej