pb.pl
2,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Wyniki finansowe - MEXPOLSKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 992 17 863 3 225 879
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 864 1 693 -6 753 -4 256
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 299 1 358 -7 743 -4 596
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 323 625 -6 171 -2 429
Amortyzacja (tys. zł) 1 796 1 988 1 240 1 698
EBITDA (tys. zł) -2 068 3 681 -5 513 -2 558
Aktywa (tys. zł) 67 962 67 551 54 770 52 597
Kapitał własny (tys. zł)* 9 046 9 301 3 384 955
Liczba akcji (tys. szt.) 7 665,436 7 665,436 7 665,436 7 665,436
Zysk na akcję (zł) -0,434 0,082 -0,805 -0,317
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,180 1,213 0,441 0,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej