pb.pl
2,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Informacje o spółce - MEXPOLSKA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija sieć własnych i franczyzowych placówek. Posiada w swoim portfelu i rozwija dwa rozpoznawalne i bardzo popularne koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa i The Mexican.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Kod: 92-248
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 6346730
Fax: +48 42 6346753
Internet: www.mexpolska.pl
Email: biuro@mexpolska.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mex Polska SA
Prezes: Kowalewski, Paweł Jerzy
Sektor: hotele i restauracje
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 7 665 436
Zatrudnienie:
  • 7 (2019r.) - spółka
  • 232 (2019r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy sp. z o.o.
NIP: 7251967625
KRS: 0000299283
EKD: 7010Z
Ticker GPW: MEX
ISIN: PLMEXPL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 477 194,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 7 665 436 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 840 599
Liczba głosów na WZA: 7 665 436 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,14%
Kapitał akcyjny: 766 543,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 840 599
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Milduks Ltd. 2 239 691 (29,22%) 2 239 691 (29,22%) 2016-07-12 -
Domżał Andrzej 655 678 (8,55%) 655 678 (8,55%) 2015-07-20 -
Kowalewska Joanna 655 678 (8,55%) 655 678 (8,55%) 2015-07-20 -
Familiar SA SICAV-SIF 491 017 (6,41%) 491 017 (6,41%) 2021-03-10 DEK, BDZ,
Formonar Investments Ltd. 402 000 (5,24%) 402 000 (5,24%) 2020-03-10 ETX, CDT,
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, w tym Quercus Absolute Return FIZ 396 535 (5,17%) 396 535 (5,17%) 2020-05-13 ULM, ZMT, ALI, IPE, BBD, CPL, SEN, TRN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-01-17 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2012-05-25
seria B - subskrypcja prywatna 2009-07-29 20 408
999 992,00
1,00 49,00 520 408
520 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-25
split 1:10 2010-12-27
0,10 5 204 080
520 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-09
seria C - subskrypcja publiczna 2011-02-28 1 000 000
0,10 6 204 080
620 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-05-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-08 1 500 000
0,10 6 354 080
635 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-11

seria E - prawo poboru 32:3 emisja nie doszła do skutku 2013-01-04 595 695
1 191 390,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-10 1 311 356
3 934 068,00
0,10 3,00 7 665 436
766 543,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-20
2016-08-30
seria F - program motywacyjny 2019-06-17 1 149 813
114 981,30
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2019-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2018-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2018-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2013-01-23 Prawo poboru 32:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kowalewski, Paweł Jerzy Prezes Zarządu 2008-01-17 -
Walczak Paulina Wiceprezes Zarządu 2010-12-27 -
Mikołajczyk Piotr Wiceprezes Zarządu 2012-01-31 -
Kowalik Dariusz Członek Zarządu 2018-01-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Domżał Andrzej Przewodniczący RN 2009-07-29 -
Likus Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2013-06-27 -
Wójcik Hieronim Członek RN 2017-06-21 -
Osojca Barbara Członek RN 2018-06-22 -