1,7000 zł
-1,16% -0,0200 zł
MOJ SA (MOJ)

Informacje o spółce - MOJ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa w branży elektromaszynowej. Oferuje szeroki asortyment sprzęgieł przemysłowych, sprzęt wiertniczy oraz tzw. urządzenia małej mechanizacji dla górnictwa. Firma posiada własny dział konstrukcyjno-technologiczny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Tokarska 6
Kod: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 0326040900
Fax: +48 0326040901
Internet: www.moj.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MOJ SA
Prezes: Kudela Jacek
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Liczba akcji: 9 827 114
Zatrudnienie:
  • 125 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Firma Audytorska Interfin sp. z o.o.
NIP: 6342139773
KRS: 0000266718
EKD: 28,92
Ticker GPW: MOJ
ISIN: PLMOJ0000015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 16 706 093,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 827 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 136 967
Liczba głosów na WZA: 14 120 589 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,62%
Kapitał akcyjny: 9 827 114,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 430 443
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,38%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fasing SA bezpośrednio, w porozumieniu z Anną Bik, Zdzisławem Bik i Karbon 2 sp. z o.o. 7 136 967 (72,62%) 11 430 443 (80,94%) 2020-12-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA dawna nazwa Fasing-MOJ sp. z o.o. 2006-10-09 4 293 475
4 293 475,00
1,00 1,00 4 293 475
4 293 475,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2006-10-31
seria B 2006-10-09 315 525
1,00 4 609 000
4 609 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2006-10-31
2007-06-06
seria C - subskrypcja prywatna 2006-12-11 440 000
1,00 5 049 000
5 049 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2007-01-05
2007-06-06
seria D - subskrypcja prywatna 2006-12-11 160 000
1,00 5 209 000
5 209 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2007-01-05
2007-06-06
seria E - subskrypcja publiczna 2007-01-15 3 350 000
21 105 000,00
1,00 6,30 8 559 000
8 559 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2007-07-31
seria F - połączeniowa: akcjonariusze Fabryki Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. 2013-09-10 1 268 114
1,00 9 827 114
9 827 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kudela Jacek Prezes Zarządu 2018-07-10 -
Biskup, Przemysław Adam Wiceprezes Zarządu 2016-02-01 RUCHCHO - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bik Andrzej Przewodniczący RN 2007-05-29 -
Płaza Paweł Wiceprzewodniczący RN 2020-07-15 -
Demel, Tadeusz Stanisław Sekretarz RN 2013-10-31 FASING - Przewodniczący RN
Bik Kazimierz Członek RN 2009-10-12 -
Bik Mateusz Członek RN 2016-06-30 FASING - Wiceprezes Zarządu
Czaja Piotr Członek RN 2020-07-15 -
Piasecka, Jolanta Katarzyna Członek RN 2022-10-04 -