1,8500 zł
-2,63% -0,0500 zł
MOJ SA (MOJ)

Wyniki finansowe - MOJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 486 19 006 21 078 19 707
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 049 1 580 1 574 1 186
Zysk (strata) brutto (tys.) 992 1 285 384 1 366
Zysk (strata) netto (tys.)* 578 1 000 203 1 192
Amortyzacja (tys.) 834 408 256 255
EBITDA (tys.) 2 883 1 988 1 830 1 441
Aktywa (tys.) 77 997 78 270 80 350 79 040
Kapitał własny (tys.)* 44 452 45 452 35 470 36 662
Liczba akcji (tys. szt.) 9 827,114 9 827,114 9 827,114 9 827,114
Zysk na akcję (zł) 0,059 0,102 0,021 0,121
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,523 4,625 3,609 3,731
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej