pb.pl
1,2400 zł
3,33% 0,0400 zł
MOJ SA (MOJ)

Wyniki finansowe - MOJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 248 11 863 11 736 9 525
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 932 1 174 908 3 864
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 055 933 318 3 677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 555 565 166 3 008
Amortyzacja (tys. zł) 505 508 508 513
EBITDA (tys. zł) 2 437 1 682 1 416 4 377
Aktywa (tys. zł) 68 059 67 069 68 520 70 492
Kapitał własny (tys. zł)* 41 128 41 693 41 860 44 867
Liczba akcji (tys. szt.) 9 827,114 9 827,114 9 827,114 9 827,114
Zysk na akcję (zł) 0,158 0,057 0,017 0,306
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,185 4,243 4,260 4,566
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej