50,2000 zł
0,56% 0,2800 zł
PCF Group SA (PCF)

Informacje o spółce - PCFGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. "Solidarności" 171
Kod: 00-877
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8873430
Fax:
Internet: www.peoplecanfly.com
Email: office@peoplecanfly.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PCF Group SA
Prezes: Wojciechowski Sebastian
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 29 950 226
Zatrudnienie:
  • 236 (2020r.) - spółka
  • 287 (2020r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5213451404
KRS: 0000812668
EKD: 6201Z
Ticker GPW: PCF
ISIN: PLPCFGR00010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 503 501 345,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 29 950 226 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 565 842
Liczba głosów na WZA: 29 950 226 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,01%
Kapitał akcyjny: 599 004,52 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 565 842
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowski Sebastian w porozumieniu 14 872 022 (49,66%) 14 872 022 (49,66%) 2021-01-18 -
Kmita Bartosz w porozumieniu 2 789 092 (9,31%) 2 789 092 (9,31%) 2020-11-25 -
Dolaś Krzysztof w porozumieniu 1 952 364 (6,52%) 1 952 364 (6,52%) 2020-11-25 -
Biełuszko Bartosz w porozumieniu 1 952 364 (6,52%) 1 952 364 (6,52%) 2020-11-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja otwarta 2020-06-26 2 062 512
94 875 552,00
0,02 46,00 29 562 512
591 250,24
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-11-25
2021-01-18
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2020-06-26 1 555 922
0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2021-05-24 387 714
29 369 335,50
0,02 75,75 29 950 226
599 004,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-01
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2219-07-19 27 500 000
0,02 27 500 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-11-25
2019-11-06
2020-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wojciechowski Sebastian Prezes Zarządu 2019-11-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojciechowski Mikołaj Przewodniczący RN 2019-11-06 -
Dudek Kuba Członek RN 2021-04-01 -
Sobowska, Barbara Anna Członek RN 2021-04-01 -
Pogonowski Jacek Członek RN 2020-06-26 -
Ferenc Aleksander Członek RN 2020-11-16 -