42,7000 zł
-0,70% -0,3000 zł
PCF Group SA (PCF)

Wyniki finansowe - PCFGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 474 48 496 50 354 40 238
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 22 841 15 248 13 244 8 127
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 292 15 237 15 366 12 409
Zysk (strata) netto (tys.)* 24 690 14 957 13 721 9 431
Amortyzacja (tys.) 3 301 2 998 3 273 4 331
EBITDA (tys.) 26 142 18 246 16 517 12 458
Aktywa (tys.) 292 787 316 692 344 654 372 200
Kapitał własny (tys.)* 241 589 257 461 273 704 278 736
Liczba akcji (tys. szt.) 29 950,226 29 950,226 29 950,226 29 950,226
Zysk na akcję (zł) 0,824 0,499 0,458 0,315
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,066 8,596 9,139 9,307
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej