8,4760 zł
-2,46% -0,2140 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Informacje o spółce - PGE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

descpl: Grupa to zintegrowany pionowo podmiot, uczestniczący w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej. Jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Grupa prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mysia 2
Kod: 00-496
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3401177
Fax: +48 22 6285964
Internet: www.gkpge.pl
Email: kontakt@gkpge.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
KOGENERA 8 652 173 58,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PGE SA
Prezes: Dąbrowski Wojciech
Sektor: energetyka
EKD: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 1 869 760 829
Zatrudnienie:
  • 618 (2020r.) - spółka
  • 40 141 (2020r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260250541
KRS: 0000059307
EKD: 7010Z
Ticker GPW: PGE
ISIN: PLPGER000010

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 848 092 786,604 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 869 760 829 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 091 681 706
Liczba głosów na WZA: 1 869 760 829 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Kapitał akcyjny: 19 165 048 497,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 091 681 706
Cena nominalna akcji: 10,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 1 091 681 706 (58,38%) 1 091 681 706 (58,38%) 2014-07-08 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, TPE, ENA, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-D - założyciele 397 452
397 452 000,00
1 000,00 1 000,00 397 452
397 452 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2006-01-01
seria E 2007-05-09 14 308 313
1 000,00 14 705 765
14 705 765 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2007-06-06
split 1:100 zmiana oznaczenia akcji: połączenie dotychczasowych serii w serię A 2008-09-12
10,00 1 470 576 500
14 705 765 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-30
2009-12-15
seria B - subskrypcja publiczna 2009-09-03 259 513 500
5 968 810 500,00
10,00 23,00 1 730 090 000
17 300 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2009-11-30
2009-12-15
seria D - zamienna parytet: 0,05891657 za 1 PGE Energia SA 2010-08-03 66 452 245
10,00 1 869 783 727
18 697 837 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
seria C - zamienna parytet: 1,27560301 za 1 PGE Górnictwo i Energetyka SA 2010-08-03 73 241 482
10,00 1 803 331 482
18 033 314 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
bez podwyższania kapitału połączenie z PGE Electra SA 2010-12-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C i D 2012-05-30 -22 898
10,00 1 869 760 829
18 697 608 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-12
2012-06-23
połączenie z PGE Energia Jądrowa SA bez podwyższania kapitału 2013-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-31
renominacja akcji 2016-09-05
10,25 1 869 760 829
19 165 048 497,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2015-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2014-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2013-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2012-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2012-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2010-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,76 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,76 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dąbrowski Wojciech Prezes Zarządu 2020-02-20 -
Wasiłek Ryszard Wiceprezes Zarządu 2016-03-07 -
Śliwa Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-31 -
Cioch Paweł Wiceprezes Zarządu 2020-02-24 -
Buk Wanda Wiceprezes Zarządu 2020-09-01 -
Rojewski Lechosław Wiceprezes Zarządu 2021-06-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalik Anna Przewodniczący RN 2015-10-09 -
Składanek Artur Wiceprzewodniczący RN 2017-12-31 -
Kuczyński Grzegorz Sekretarz RN 2017-07-03 -
Goss Janina Członek RN 2016-03-01 BOS - Członek RN
Sawaryn Mieczysław Członek RN 2016-03-01 -
Hapunowicz Tomasz Członek RN 2018-01-09 TORPOL - Członek RN
Winiarski Radosław Członek RN 2018-11-14 -
Kowalczyk Marcin Członek RN 2021-01-14 PKPCARGO - Wiceprzewodniczący RN
Gryglas Zbigniew Członek RN 2021-11-15 POLAR - Członek RN