8,1400 zł
-3,96% -0,3360 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe - PGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 670 000 11 900 000 10 008 000 10 942 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 668 000 1 164 000 1 994 000 972 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 522 000 1 024 000 2 186 000 828 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 525 000 808 000 1 882 000 561 000
Amortyzacja (tys.) 947 000 1 042 000 1 054 000 1 138 000
EBITDA (tys.) 1 615 000 2 206 000 3 048 000 2 110 000
Aktywa (tys.) 81 594 000 84 223 000 79 555 000 85 977 000
Kapitał własny (tys.)* 42 518 000 43 397 000 45 125 000 46 196 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829
Zysk na akcję (zł) 0,281 0,432 1,007 0,300
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,740 23,210 24,134 24,707
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej