6,0080 zł
-0,13% -0,0080 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe - PGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 19 880 000 16 897 000 15 728 000 19 355 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 993 000 1 550 000 2 704 000 805 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 833 000 1 389 000 2 611 000 888 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 721 000 1 022 000 2 266 000 654 000
Amortyzacja (tys.) 1 178 000 1 065 000 1 073 000 1 121 000
EBITDA (tys.) 2 171 000 2 615 000 3 777 000 1 926 000
Aktywa (tys.) 89 274 000 94 966 000 93 292 000 98 164 000
Kapitał własny (tys.)* 47 494 000 48 857 000 54 721 000 55 846 000
Liczba akcji (tys. szt.) 2 241 526,140 2 241 526,140 2 243 712,994 2 243 712,994
Zysk na akcję (zł) 0,322 0,456 1,010 0,291
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,188 21,796 24,389 24,890
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej