pb.pl
3,2300 zł
0,94% 0,0300 zł
Polwax S.A. (PWX)

Informacje o spółce - POLWAX

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Wyroby mają zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 3 Maja 101
Kod: 38-200
Miejscowość: Jasło
Kraj: Polska
Telefon: +48 13 4466241
Fax: +48 13 4466252
Internet: www.polwax.pl
Email: biuro@polwax.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Polwax SA
Prezes: Szlęzak Dariusz
Sektor: chemia specjalistyczna
EKD: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Liczba akcji: 30 900 000
Zatrudnienie:
  • 263 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6852014881
KRS: 0000421781
EKD: 19,20
Ticker GPW: PWX
ISIN: PLPOLWX00026

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 99 807 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 30 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 226 811
Liczba głosów na WZA: 32 679 673 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,43%
Kapitał akcyjny: 1 545 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 426 024
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Moska Krzysztof 7 351 890 (23,00%) 7 352 890 (22,00%) 2020-12-29 LBT, LTX, KME, MRH, KPI, PRS,
Sobik Leszek bezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k. 6 992 114 (22,63%) 8 190 327 (25,24%) 2020-10-22 LTX, MRH, PRS,
Nova Polonia II Ltd. Partnership 3 260 050 (10,55%) 3 260 050 (10,05%) 2016-10-03 -
Łanoszka Adam 1 622 757 (5,25%) 1 622 757 (5,00%) 2021-02-02 PRS, KPI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 82 375
16 475,00
0,05 0,20 10 082 375
504 118,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
2017-02-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 82 375
0,05 10 164 750
508 237,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 135 250
0,05 10 300 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-05-14 575 660 000
28 783 000,00
0,05 0,05 575 660 000
28 783 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - połączeniowa: akcjonariusze Krokus Chem sp. z o.o. 2012-08-21 6 440 000
96 600 000,00
0,05 15,00 582 100 000
29 105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-08

2014-10-06
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Krokus Chem sp. z o.o. 2012-08-21 3 560 000
53 400 000,00
0,05 15,00 585 660 000
29 283 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-09-08

2014-10-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2012-08-21 -575 660 000
0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-03-21 300 000
60 000,00
0,05 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:2 2019-03-25 20 600 000
20 600 000,00
0,05 1,00 30 900 000
1 545 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-31 Prawo poboru 1:2
2016-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2015-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,22 zł
2015-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,22 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szlęzak Dariusz Prezes Zarządu 2020-07-03 -
Świć Jarosław Członek Zarządu 2020-07-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hoffmann Wojciech Przewodniczący RN 2020-06-30 LENTEX - Prezes Zarządu
Syzdek Zbigniew Wiceprzewodniczący RN 2020-06-30 -
Grabowski Adrian Sekretarz RN 2020-06-30 LENTEX - Członek Zarządu
Wydmański Krzysztof Członek RN 2020-06-30 LENTEX - Sekretarz RN
Wnorowski Michał Członek RN 2020-10-05 MEDICALG - Przewodniczący RN
ARMATURA - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
VOXEL - Członek RN
ALUMETAL - Członek RN