3,0000 zł
-3,23% -0,1000 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe - POLWAX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 827 111 761 39 460 59 388
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 120 7 319 -1 982 3 688
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 964 6 083 -2 084 2 791
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 198 4 944 -1 711 2 255
Amortyzacja (tys.) 871 828 832 840
EBITDA (tys.) 4 991 8 147 -1 150 4 528
Aktywa (tys.) 201 024 141 964 171 272 221 584
Kapitał własny (tys.)* 88 630 93 574 91 863 91 646
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej