pb.pl
3,2300 zł
0,94% 0,0300 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe - POLWAX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 697 73 832 77 609 38 160
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 651 5 738 7 447 -2 572
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 381 4 976 7 492 -2 754
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 625 4 020 5 722 -2 249
Amortyzacja (tys. zł) 924 920 880 899
EBITDA (tys. zł) -4 727 6 658 8 327 -1 673
Aktywa (tys. zł) 158 806 192 359 136 885 138 698
Kapitał własny (tys. zł)* 59 615 63 634 88 788 86 539
Liczba akcji (tys. szt.) 10 300,000 10 300,000 30 900,000 30 900,000
Zysk na akcję (zł) -0,546 0,390 0,185 -0,073
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,788 6,178 2,873 2,801
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej