pb.pl
6,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Informacje o spółce - PRAGMAINK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Świadczy takie usługi jak: windykacja na zlecenie, zakup wierzytelności, faktoring, finansowanie dostaw, windykacja należności niskonominałowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Czarnohucka 3
Kod: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4500100
Fax: +48 32 4500199
Internet: www.pragmainkaso.pl
Email: biuro@pragmainkaso.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PRAGMAFA 2 233 848 81,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pragma Inkaso SA
Prezes: Boduszek Tomasz
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Liczba akcji: 3 680 000
Zatrudnienie:
  • 32 (2018r.) - spółka
  • 122 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6452274302
KRS: 0000294983
EKD: 65,23
Ticker GPW: PRI
ISIN: PLPRGNK00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 816 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 3 680 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 855 381
Liczba głosów na WZA: 4 320 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,59%
Kapitał akcyjny: 3 680 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 496 381
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pragma Finanse sp. z o.o. 1 771 881 (48,15%) 2 412 881 (55,85%) 2017-03-22 -
Dom Inwestycyjny Magnus sp. z o.o. 1 083 500 (29,44%) 1 083 500 (25,08%) 2011-02-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-22 640 000
640 000,00
1,00 1,00 640 000
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-18
seria B 2007-10-22 960 000
0,00
1,00 0,00 1 600 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-12-18
seria C - subskrypcja prywatna 2008-01-09 800 000
6 800 000,00
1,00 8,50 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2008-05-12
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-20 360 000
4 320 000,00
1,00 12,00 2 760 000
2 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-15
seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-06 920 000
0,00
1,00 0,00 3 680 000
3 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-28
połączenie z Brynowska 72 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-01-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2012-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boduszek Tomasz Prezes Zarządu 2008-04-11 PRAGMAFA - Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
Kolmasiak Michał Wiceprezes Zarządu 2016-10-18 PRAGMAFA - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witek Rafał Przewodniczący RN 2007-10-22 PRAGMAFA - Członek RN
Mańka Marek Członek RN 2007-10-22 PRAGMAFA - Członek RN
Zgoła Zbigniew Członek RN 2018-02-15 PRAGMAFA - Członek RN
Rymaszewski Ireneusz Członek RN 2014-10-29 TELESTRA - Przewodniczący RN
EUROTAX - Członek RN
TELEMED - Członek RN
Borowski Grzegorz Członek RN 2018-06-29 PRAGMAFA - Członek RN
Sewera Jacek Członek RN 2019-04-12 -
Placuch Jakub Członek RN 2019-04-12 -