pb.pl
5,6500 zł
4,63% 0,2500 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Wyniki finansowe - PRAGMAINK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 536 7 716 -18 149 525
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -11 670 644 5 522 -332
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 256 -314 -5 223 -1 647
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 276 -727 -2 696 -1 380
Amortyzacja (tys. zł) 355 389 -489 152
EBITDA (tys. zł) -11 315 1 033 5 033 -180
Aktywa (tys. zł) 165 939 161 868 161 298 52 709
Kapitał własny (tys. zł)* 32 646 29 912 26 683 35 517
Liczba akcji (tys. szt.) 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000
Zysk na akcję (zł) -0,890 -0,198 -0,733 -0,375
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,871 8,128 7,251 9,651
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej