0,0988 zł
-0,20% -0,0002 zł
JRC GROUP S.A. (JRC)

Informacje o spółce - JRCGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka projektuje i sprzedaje głośniki, zestawy głośnikowe obudowy głośnikowe oraz akcesoria audio.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzybowska 80/82/716
Kod: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6615739
Fax: +48 22 6615730
Internet: www.pylonaudio.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: JRC Group Spółka Akcyjna
Prezes: Jujka Mateusz
Sektor:
EKD: wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Liczba akcji: 128 197 802
Zatrudnienie:
  • 48 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5272653954
KRS: 0000386103
EKD: 77,39
Ticker GPW: JRC
ISIN: PLPYLON00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 665 942,8376 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 128 197 802 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86 680 361
Liczba głosów na WZA: 128 197 802 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,58%
Kapitał akcyjny: 12 819 780,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86 680 361
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Chojnacki Łukasz 30 767 472 (23,99%) 30 767 472 (23,99%) 2023-11-08 -
Przedsiębiorstwo Handlowe Maks sp. z o.o. kontrolowany przez Mikołaja Rubieńczyka 17 237 462 (13,44%) 17 237 462 (13,44%) 2023-12-06 -
Jujka Mateusz 17 125 427 (13,35%) 17 125 427 (13,35%) 2023-12-06 -
Jujka Szymon 11 562 500 (9,01%) 11 562 500 (9,01%) 2023-12-06 -
Srebnicka-Rubeńczyk Jolanta 9 987 500 (7,79%) 9 987 500 (7,79%) 2023-09-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-12-22 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2011-05-13
seria B - Jolanta Srebnicka, Sebastian Kossak 2011-09-28 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-28 900 000
90 000,00
0,10 0,10 2 400 000
240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2011-09-28 2 750 000
0,10 5 150 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2012-03-29
seria E - subskrypcja prywatna 2012-09-03 1 825 640
365 128,00
0,10 0,20 6 975 640
697 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-10
2013-05-11
seria G - prawo poboru 1:1 2014-05-07 6 617 054
1 323 410,80
0,10 0,20 13 592 694
1 359 269,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-29
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-05-07 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 15 092 694
1 509 269,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-04
seria H - prawo poboru 1:1 2016-06-30 13 536 038
2 977 928,36
0,10 0,22 28 628 732
2 862 873,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-09
seria I - subskrypcja prywatna 2018-01-26 3 692 498
812 349,56
0,10 0,22 32 321 230
3 232 123,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-29
seria J - subskrypcja prywatna 2018-08-30 285 680
62 849,60
0,10 0,22 32 606 910
3 260 691,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-13
seria T - emisja połączeniowa: akcjonariusze Tonemine sp. z o.o. 2020-05-26 15 590 887
0,10 48 197 797
4 819 779,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-03
seria U - subskrypcja prywatna 2022-04-22 10 000 005
1 500 000,75
0,10 0,15 58 197 802
5 819 780,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-22
zmiana oznaczenia serii akcji: seria W i U 2022-04-22
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-04-22 -7
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2022-04-22
1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Pylon SA na JRC Group SA 2022-10-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-10
seria Y - subskrypcja prywatna 2023-06-29 23 000 000
2 300 000,00
0,10 0,10 81 197 802
8 119 780,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-01
seria TT - połączeniowa połączenie z TakiTyle sp. z o.o. 2023-07-28 47 000 000
0,10 128 197 802
12 819 780,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-01 Prawo poboru 1:1
2014-06-02 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jujka Mateusz Prezes Zarządu 2010-12-22 -
Rubeńczyk Mikołaj Wiceprezes Zarządu 2016-07-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jujka Barbara Przewodniczący RN 2020-09-18 -
Budasz Andrzej Członek RN 2010-12-22 -
Sobczyński Stanisław Członek RN 2013-11-25 -
Czerwińska Marzena Członek RN 2014-02-26 -
Sabbatini, Anna Irma Członek RN 2016-03-03 -